Hlavní události a osobnosti od počátku civilizace přes středověk po dvacáté století.