Průvodce - Snadné křížovky

Počítání překryvů Minimalism: Bunny
Důležitou metodou pro řešení je počítání překryvů.
  • Odpočítejte čtyři čtverce od levého okraje doprava a čtvrtý začerněte.
  • Pak odpočítejte čtyři čtverce od pravého okraje doleva a čtvrtý čtverec začerněte.
  • Nakonec začerněte čtverce mezi těmito dvěma, tak jak vidíte na obrázku nahoře.
Tip: Vyplňte barvou pozadí buňky, u kterých jste si jist, že jsou prázdné.
Předcházející | Další
Průvodce | Pravidla | Řešit: Minimální umění, Černobílé, Barva
Příklady řešení: Černobílé, Barva, Trojúhelníky, Koplexní logika