Návody k řešení Griddlerů

Jednoduchý obrázek   komplexní logika #2
Obrázek s trojúhelníky   Vylučování barev
Řešení více řádek najednou   Příklad 7: Komplexní logika s barvami
komplexní logika   Příklad 8: Další logka s barvami

obrázek s trojúhelníky

Obrázky s trojúhelníky se řeší v podstatě stejně, jako obyčejné barevné obrázky. Trojúhelníky mohou sousedit s jednobarevnými poli i s jinak natočenými trojúhelníky. Mezi nimi nemusí být čtverec s pozadím.

Podívejme se na tento obrázek.

Podívejte se na první řádek, označený červeně. První dva trojúhelníky se liší, mohou tedy sousedit. Ale 2. a 3. trojúhelník je stejný, takže musí být odděleny alespoň jedním čtvercempozadí. 3. a 4. trojúhelník se liší, mohou tedy také sousedit.

Trojúhelníky v posledním řádku (označené zeleně) jsou stejné, musí tedy být odděleny alespoň jedním čtvercem pozadí.
Začněme.

Můžeme okamžitě vyplnit třetí řádek.
Je zde 5 volných čtverců a součet v legendě je také 5.
Ve čtvrtém řádku můžeme vybarvit 3 pole ze 4 pomoc překrývajícího se počítání.
Protože třetí sloupec je hotov, vyplníme barvu pozadí.
Pokud se podíváte na trojúhelník v prvním sloupci (zakroužkovaný červeně), uvidíte, že se shoduje s legendou. Proto je poslední a vše pod ním bude pozadí.
Můžeme dokončit první sloupec, protože v legendě zůstalo jen číslo 2 a zůstávají nám jen 2 volná místa.
Stejným způsobem vyplňte druhý a pátý sloupec.
Zbývající čtverečky v druhém a pátém řádku vyplňte barvou pozadí, protože všechny bloky jsou už vyplněny.

Podívejte se na zbytek nevyplněné legendy. Trojúhelník musíme umístit do posledního volného čtverce.
Vložte trojúhelník a obrázek je hotov!
Jednoduchý obrázek  |  Obrázek s trojúhelníky  |  Řešení více řádek najednou
komplexní logika  |  komplexní logika #2  |  Vylučování barev
Příklad 7: Komplexní logika s barvami  |  Příklad 8: Další logka s barvami
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení