Číselná logická křížovka 1715

Typ: Věžáky, Součty
Velikost: 6 1 proluka
Body: 36, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
01
23
45

Pravidla:

V této křížovce jsou proluky (prázdné buňky). Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N-1, kde N je velikost strany křížovky.

Každý sloupec i řádek obsahuje každé číslo a jeden park.

Čísla po obvodu křížovky ukazují součet výšek viditelných budov.