Číselná logická křížovka 1718

Typ: Věžáky, Součty
Velikost: 7
Body: 49, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
01
23
45
67

Pravidla:

Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N, kde N je velikost strany křížovky.

Každý sloupec i řádek obsahuje každé číslo pouze jednou.

Čísla po obvodu křížovky ukazují součet výšek viditelných budov.