Číselná logická křížovka 2164

Typ: Věžáky, Součty
Velikost: 4 1 proluka
Body: 16, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
01
23

Pravidla:

V této křížovce jsou proluky (prázdné buňky). Úkolem je vepsat do každé buňky číslo od 1 do N-1, kde N je velikost strany křížovky.

Každý sloupec i řádek obsahuje každé číslo a jeden park.

Čísla po obvodu křížovky ukazují součet výšek viditelných budov.