Číselná logická křížovka 2654

Typ: Řady,
Velikost: 9
Body: 47, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789

Pravidla:

Černé buňky dělí mřížku na oddíly.
Každý oddíl, vodorovný nebo svislý, musí obsahovat řadu - množinu po sobě jdoucích čísel, ovšem v libovolném pořadí (např.: 2-1-3-4).
Každý sloupec i řádek obsahuje každou číslici jen jednou.
Číslice v černých buňkách se v příslušném řádku a sloupci nepoužijí, nejsou součástí žádné řady.