Číselná logická křížovka 6612

Typ: Sudoku, Pravoúhlé bloky
Velikost: 16
Body: 172, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
1234
5678
9ABC
DEFG

Pravidla:

Musíte vepsat číslice do mřížky tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici jenom jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.

Tato křížovka má diagonální variantu. Každá diagonální linie obsahuje každou číslici pouze jednou.