Číselná logická křížovka 7745

Typ: Sudoku, Pravoúhlé bloky
Velikost: 9 Sumo
Body: 649, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789

Pravidla:

Musíte vepsat číslice do mřížky tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici jenom jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.

Tato křížovka má překrývající se variantu.Překrývající se varianta se skládá z několika křížovek. Sdílené části jsou označeny odlišnou barvou.