Číselná logická křížovka 7960

Typ: Menší/Větší než, Pravoúhlé bloky
Velikost: 9
Body: 81, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789

Pravidla:

Menší než (nebo Větší než) sudoku nemá předepsány žádné číslice. Místo nich jsou mezi sousedními buňkami uvedena znaménka "větší než" (>), která znamenají, že číslice v jedné buňce musí být větší než ve druhé.
Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby se každá číslice vyskytovala v každém řádku a sloupci pouze jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.