Číselná logická křížovka 8550

Typ: Menší/Větší než, Pravoúhlé bloky
Velikost: 6
Body: 36, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
12
34
56

Pravidla:

Menší než (nebo Větší než) sudoku nemá předepsány žádné číslice. Místo nich jsou mezi sousedními buňkami uvedena znaménka "větší než" (>), která znamenají, že číslice v jedné buňce musí být větší než ve druhé.
Úkolem je vyplnit mřížku číslicemi tak, aby se každá číslice vyskytovala v každém řádku a sloupci pouze jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.