Číselná logická křížovka 8576

Typ: Sudoku, Pravoúhlé bloky
Velikost: 15
Body: 136, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789
ABC
DEF

Pravidla:

Musíte vepsat číslice do mřížky tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici jenom jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.