Číselná logická křížovka 9030

Typ: Kakuro,
Velikost: 8
Body: 118, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789
Download Kakuro Cheat Sheet PDF

Pravidla:

Úkolem v této křížovce je do bílých buněk umístit číslice od 1 do 9 včetně tak, že součet číslic v každém souvislém bloku bílých buněk je roven číslu uvedenému v záhlaví příslušného bloku a žádná číslice se v žádném bloku neopakuje.