Číselná logická křížovka 9065

Typ: Binární,
Velikost: 7
Body: 102, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
01

Pravidla:

  • Vyplňte celou mřížku nulami a jedničkami.
  • Ne více než dvě stejné číslice mohou být vedle sebe nebo pod sebou.
  • Nejsou povoleny řádky nebo sloupce s přesně stejným obsahem.
  • Pokud má řádek lichý počet buňek, počet jedniček je větší než počet nul.