Číselná logická křížovka 9563

Typ: Sudoku, Pravoúhlé bloky
Velikost: 12
Body: 100, Trestné body:0, Čas : Initializing..  
123
456
789
ABC

Pravidla:

Musíte vepsat číslice do mřížky tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval každou číslici jenom jednou.

Tato křížovka obsahuje pravoúhlé bloky. V každém bloku se každá číslice vyskytuje jen jednou.