Griddlers Vejledning - At løse Puslespil

Eksempel 1: Et simpelt puslespil   Eksempel 5: Kompleks Logik (b)
Eksempel 2: Et trekant-puslespil   Eksempel 6: Farveekskludering
Eksempel 3: Multi Line Solving   Eksempel 7: Kompleks Farvelogik
Eksempel 4: Kompleks Logik (a)   Eksempel 8: Mere Farvelogik

Eksempel 2: At løse et trekant-puslespil

Trekant-puslespil bliver grundlæggende løst på den samme måde som farvepuslespil. Trekanter kan placeres ved siden af fuldt udfyldte felter, og anderledes vinklede trekanter. Der behøver ikke at være et baggrundsfelt mellem dem.

Lad os se på dette puslespil.

Læg mærke til den første række (markeret med rød). De første to trekanter er forskellige, og derfor kan de være ved siden af hinanden i puslespillet. Dog er den 2. og den 3. trekant ens. De skal være adskilt af mindst et mellemrumsfelt. Den 3. og 4. trekant er forskellige. De kan også være ved siden af hinanden. I den sidste række (markeret med grøn), er trekanterne de samme. De skal være adskilt af mindt et mellemrumsfelt.
Lad os starte.

Vi kan umiddelbart udfylde række 3.
Der er 5 ledige felter og sporene giver 5 tilsammen.
Udfyld 3 felter af spor 4 i fjerde række ved hjælp af overlappende optælning.
Da den tredie række er færdig, kan du udfylde resten med baggrundsfarve.
Se på trekanten i den første kolonne (omkranset med rødt). Den passer med trekantsporet. Derfor er denne trekant det sidste spor, og resten nedenunder er baggrundsfarve.
Den første kolonne kan nu gøre færdig, da der kun er 2 spor blokke og 2 felter tilbage.
Udfyld den anden og den femte kolonne på samme måde.
Udfyld de resterende felter i anden og femte række med baggrundsfarve, da de har alle de nødvendige blokke.

Se på de resterende uplacerede spor. Vi skal placere den trekant i det sidste tomme felt.
Indsæt trekanten, og billedet er færdigt!
Eksempel 1: Et simpelt puslespil  |  Eksempel 2: Et trekant-puslespil  |  Eksempel 3: Multi Line Solving
Eksempel 4: Kompleks Logik (a)  |  Eksempel 5: Kompleks Logik (b)  |  Eksempel 6: Farveekskludering
Eksempel 7: Kompleks Farvelogik  |  Eksempel 8: Mere Farvelogik
Regler | Se flere eksempler | Løsningsvindue | Få hjælp til at løse