Griddlers Regler

  • Griddlers er logiske puslespil, der bruger talspor omkring et gitter til at skabe et billede.
  • Hvert spor står for en gruppe af sammenhængende felter af samme farve.
  • Mellem hver gruppe er der mindst et tomt felt.
  • Sporene er sat i den rigtige rækkefølge.