Tallogik Puslespil 1714

Type: Højhus, Sum
Størrelse: 6 1 Park
Point: 36, Straf:0, Tid : Initializing..  
01
23
45

Regler:

Dette puslespil har Parker (tomme felter). Målet er at udfylde hvert felt med tal fra 1 til N-1, hvor N er kantlængden af puslespillet.

Hver søjle og hver række indeholder præcis ét af hvert tal og én parl.

Tallene lang puslespillets sider viser summen af højderne af de synlige bygninger.