Μαθήματα Griddlers - Λύνοντας Παζλ

Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ   Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)
Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα   Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές   Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)   Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα

Παράδειγμα 3 : MLS (Multi Line Solving)

Here's an example of MLS (Multi Line Solving).
This type of logic involves looking at clues in more than one row or column at a time.

Αs πάρουμε την τελευταία γραμμή. Εάν μπορούσαμε να βρούμε πού να βάλουμε την ομάδα από 10 θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μαs.

Πρώτα από όλα δείτε τί γίνεται όταν χρωματίσετε τα τελευταία 10 τετραγωνάκια μαύρα. Τα στοιχεία τηs γραμμήs παραβιάζονται στην 19η γραμμή (σημειωμένη με κόκκινεs τελείεs).
Στην πραγματικότητα μπορείτε να δείτε ότι κάθε ομάδα από 10 που εμπλέκει το 13ο τετραγωνάκι (σημειωμένο με πράσινο βέλοs) είναι αδύνατο αφού αυτό θα έπρεπε να συμπεριέχει το 12ο τετραγωνάκι και έτσι θα δημιουργούσε μια ομάδα από "2" (κυκλωμένα με κόκκινο) που διαφωνεί με το στοιχείο "1" στην 19η γραμμή.
Έτσι μπορούμε με σιγουριά να χρωματίσουμε άσπρο το 13ο τετραγωνάκι (σημειωμένο με κόκκινη τελεία) όπωs επίσηs και κάθε τετραγωνάκι στα δεξιά του. Τώρα έχουμε μιά ομάδα από 8 που μπορούμε με σιγουριά να χρωματίσουμε μάυρη.
Μπορούμε επίσης να δούμε το στοιχείο 8 στην τελευταία στήλη (σημειωμένο με κόκκινο βέλος). Πρέπει να έχουμε μια ομάδα από 8 μαύρα. Αλλά γνωρίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ομαδα από το πολύ 2 τετράγωνα στην 19η στήλη (κυκλωμένα με κόκκινο). Όπως βλέπετε, αυτό αποκλείει τα πρώτα 6 τετράγωνα στην στήλη.
Το μαύρο τετράγωνο σημειωμένο με Χ πρέπει να είναι επίσης άσπρο.
Ας προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε την ομάδα των 8 στο κάτω μέρος. Με την ίδια λογική, τα μαύρα τετράγωνα μαρκαρισμένα με Χ πρέπει να είναι επίσης άσπρα.
Οταν τα ασπρίσουμε, μπορούμε εύκολα να τοποθετήσουμε μια ομάδα από 7 μαύρα. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμά μας. Μπορείτε να δείτε ότι χρησιμοποιώντας απλό MLS μπορούμε να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το παζλ.
Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ  |  Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα  |  Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)  |  Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)  |  Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα  |  Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα
Κανόνες | Δείτε Περισσότερα Παραδείγματα | Solving Window | Get Help in Solving