Μαθήματα Griddlers - Λύνοντας Παζλ

Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ   Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)
Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα   Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές   Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)   Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα

Παράδειγμα 4 : Σύνθετη Λογική (β)

Άλλο ένα παζλ που αποτέλεσε πρόκληση για τους λύτες μας είναι το ακόλουθο:

Χρησιμοποιώντας απλή λογική μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο μέχρι εδώ.
Ας κοιτάξουμε στο τετράγωνο με το πράσινο κυκλάκι. Κοιτάζοντας στη στήλη με τα στοιχεία, γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι είτε το στοιχείο 1 ή μέρος του στοιχείου 7. Και πάλι, ας εξετάσουμε και τις δύο πιθανότητες.
Έτσι θα φαίνεται το παζλ αν το τετράγωνο είναι το στοιχείο 1.
Έτσι θα φαίνεται το παζλ αν το τετράγωνο είναι η αρχή του στοιχείου 7.
Μπορείτε να δείτε ότι και στις δυο περιπτώσεις, το τετράγωνο με την κόκκινη τελεία πρέπει να είναι άσπρο.
Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ  |  Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα  |  Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)  |  Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)  |  Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα  |  Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα
Κανόνες | Δείτε Περισσότερα Παραδείγματα | Solving Window | Get Help in Solving