Μαθήματα Griddlers - Λύνοντας Παζλ

Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ   Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)
Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα   Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές   Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)   Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα

Περισσότερη Λογική Χρωμάτων

Εδώ έχουμε άλλα τρία παραδείγματα που παρουσιαζουν την λογική των χρωμάτων.

Παράδειγμα A:
Εδώ έχουμε δύο "O" που χωρίζονται μεταξύ τους με δύο άδεια τετράγωνα. Το μεγαλύτερο που μπορεί να χωρέσει μεταξύ τους είναι 2 κόκκινα τετράγωνα. Αλλά όλα τα στοιχεία για το κόκκινο περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο τετράγωνα (στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τρία).

Έτσι,μπορούμε να συμπληρώσουμε τα άδεια τετράγωνα μεταξύ των δύο "O".

Παράδειγμα B:
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμπληρωμένα δύο μαύρα τετράγωνα. Χωρίζονται από δύο κενά τετράγωνα. Αυτά τα άδεια τετράγωνα δεν μπορούν να συμπληρωθούν με κόκκινο, αφού τα κόκκινα στοιχεία περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο τετράγωνα. Επίσης δεν μπορούν να συμπληρωθούν με λευκό χρώμα (χρώμα φόντου) αφού σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε δύο μαύρα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο (που δεν έχουμε).

Έτσι θα φαίνεται το παζλ αν το τετράγωνο είναι η αρχή του στοιχείου 7.

Παράδειγμα Γ:
Εδώ έχουμε ένα σύμπλεγμα δύο μαύρων τετραγώνων. Βάλαμε "O" στην αρχή και το τέλος της γραμμής. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εδω;

Περίπτωση 1: Το υπάρχον σύμπλεγμα τετραγώνων είναι το πρώτο στοιχείο
Εάν το τετράγωνο είναι το πρώτο στοιχείο, τότε τα πάντα πριν από αυτό είναι λευκά (το χρώμα του φόντου μας).

Περίπτωση 2: Το υπάρχον σύμπλεγμα τετραγώνων είναι το τελευταίο στοιχείο (μαύρο3)
Εάν το τετράγωνο είναι μέρος του τελευταίου στοιχείου, τότε ξέρουμε ότι ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται μετά από τουλάχιστον ένα λευκό τετράγωνο και ένα μαύρο τετράγωνο πριν αρχίσουμε να συμπληρώνουμε κόκκινα τετράγωνα

Εν πάσει περιπτώσει, μπορούμε να συμπληρώσουμε δύο ακόμα "O", πριν από αυτά τα δύο μαύρα τετράγωνα, που δείχνουν ότι είτε είναι μαύρα είτε είναι φόντο. Το αποτέλεσμα θα ήταν:

Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ  |  Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα  |  Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)  |  Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)  |  Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα  |  Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα
Κανόνες | Δείτε Περισσότερα Παραδείγματα | Solving Window | Get Help in Solving