Εγγραφή

In order to know which puzzle you solved and which you didn't, score points and get personal statistics, you need to register.
Registration is completely free of charge.

Choose a Username (minimum 3 characters, maximum 15), and a Password.
The first letter of your username and your password has to be an alphabetic character.
Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τουs παρακάτω χαρακτήρεs: A-Z a-z 0-9 _
Choose a username:
Choose a password:
Συνθηματικό ξανά:
Η Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση:
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια έγκυρη email διεύθυνση. Αν ξεχάσετε το συνθηματικό (password) σαs, αυτή
η διεύθυνση είναι ουσιώδηs για να στείλουμε το συνθηματικό σαs.
Write a question and an answer in the designated fields below.
Limit the question to 100 characters and the answer to one word. Examples:
Q: What is the name of my pet?   A: Gloria
Q: Who is my best friend?   A: Jonathan
If you forget your logon details, the system will provide you an option to retrieve the info.
Γράψτε μια Ερώτηση:
Γράψτε μια απάντηση: