Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
21000 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 29/7/2016 12 00:00:21
20999 Binary, 2 29/7/2016 45 00:02:41
20998 Straights, 9 29/7/2016 33 00:03:30
20997 Futoshiki, 14 29/7/2016 168
20996 Kalkuldoku, 6 29/7/2016 20 00:02:40
20995 Kakuro, 9 29/7/2016 124 00:20:30
20994 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 29/7/2016 148
20993 Sudoku, Rectangular Blocks 16 29/7/2016 154
20992 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 29/7/2016 40 00:04:29
20991 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 28/7/2016 17 00:00:53
20990 Binary, 4 28/7/2016 96 00:13:22
20989 Straights, 9 28/7/2016 44 00:07:44
20988 Futoshiki, 13 28/7/2016 132 01:23:59
20987 Kalkuldoku, 5 28/7/2016 15 00:02:55
20986 Kakuro, 4 28/7/2016 54 00:08:02
20985 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 28/7/2016 90 00:14:19
20984 Sudoku, Rectangular Blocks 4 28/7/2016 12 00:00:23
20983 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 28/7/2016 10 00:00:16
20982 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 27/7/2016 20 00:01:20
20981 Binary, 4 27/7/2016 85 00:07:56
20980 Straights, 9 27/7/2016 36 00:03:28
20979 Futoshiki, 10 27/7/2016 86 00:26:47
20978 Kalkuldoku, 6 27/7/2016 19 00:02:27
20977 Kakuro, 4 27/7/2016 61 00:04:25
20976 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 27/7/2016 109 00:22:09
20975 Sudoku, Rectangular Blocks 12 27/7/2016 97
20974 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 27/7/2016 16 00:00:39
20973 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 26/7/2016 28 00:04:14
20972 Binary, 4 26/7/2016 82 00:08:56
20971 Straights, 5 26/7/2016 17 00:01:17
20970 Futoshiki, 7 26/7/2016 45 00:07:15
20969 Kalkuldoku, 8 26/7/2016 36 00:11:26
20968 Kakuro, 5 26/7/2016 74 00:16:57
20967 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 26/7/2016 102 00:32:50
20966 Sudoku, Rectangular Blocks 15 26/7/2016 151
20965 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 26/7/2016 40 00:06:39
20964 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 25/7/2016 12 00:00:24
20963 Binary, 3 25/7/2016 64 00:04:51
20962 Straights, 6 25/7/2016 19 00:01:25
20961 Futoshiki, 4 25/7/2016 15 00:00:31
20960 Kalkuldoku, 7 25/7/2016 28 00:05:01
20959 Kakuro, 3 25/7/2016 49 00:06:35
20958 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 25/7/2016 102 00:24:22
20957 Sudoku, Rectangular Blocks 4 25/7/2016 12 00:00:19
20956 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 25/7/2016 24 00:01:58
20955 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 24/7/2016 10 00:00:16
20954 Binary, 3 24/7/2016 78 00:06:31
20953 Straights, 6 24/7/2016 12 00:00:33
20952 Futoshiki, 13 24/7/2016 137 02:01:46
20951 Kalkuldoku, 4 24/7/2016 8 00:01:00
20950 Kakuro, 6 24/7/2016 92 00:15:08
20949 Greater/Less Than, Rectangular Blocks 8 24/7/2016 64 00:09:42
20948 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 24/7/2016 112 00:24:13
20947 Sudoku, Rectangular Blocks 9 24/7/2016 57 00:11:30
20946 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 24/7/2016 11 00:00:24
20945 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 23/7/2016 24 00:01:41
20944 Binary, 2 23/7/2016 50 00:04:08
20943 Straights, 7 23/7/2016 27 00:01:52
20942 Futoshiki, 7 23/7/2016 43 00:08:58
20941 Kalkuldoku, 6 23/7/2016 19 00:03:09
20940 Kakuro, 3 23/7/2016 41 00:04:50
20939 Greater/Less Than, No Blocks (Latin Square) 8 23/7/2016 64 00:08:44
20938 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 23/7/2016 105 00:19:54
20937 Sudoku, Rectangular Blocks 6 23/7/2016 30 00:04:52
20936 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 10 23/7/2016 61 00:13:40
20935 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 22/7/2016 9 00:00:17
20934 Binary, 0 22/7/2016 19 00:00:42
20933 Straights, 5 22/7/2016 9 00:00:24
20932 Futoshiki, 4 22/7/2016 15 00:00:35
20931 Kalkuldoku, 9 22/7/2016 43 00:09:28
20930 Kakuro, 3 22/7/2016 41 00:03:00
20929 Greater/Less Than, Rectangular Blocks 6 22/7/2016 36 00:02:42
20928 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 22/7/2016 100 00:23:04
20927 Sudoku, Rectangular Blocks 15 22/7/2016 141
20926 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 22/7/2016 23 00:01:27
20925 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 21/7/2016 14 00:00:47
20924 Binary, 0 21/7/2016 12 00:00:18
20923 Straights, 6 21/7/2016 19 00:00:56
20922 Futoshiki, 11 21/7/2016 106 00:52:33
20921 Kalkuldoku, 9 21/7/2016 44 00:08:52
20920 Kakuro, 6 21/7/2016 89 00:20:07
20919 Greater/Less Than, Irregular Blocks (Jigsaws) 8 21/7/2016 64 00:09:18
20918 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 21/7/2016 119 00:39:04
20917 Sudoku, Rectangular Blocks 9 21/7/2016 64 00:09:20
20916 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 21/7/2016 12 00:00:23