Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
21810 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 27/10/2016 45
21809 Binary, 0 27/10/2016 19
21808 Straights, 6 27/10/2016 22
21807 Futoshiki, 11 27/10/2016 107
21806 Kalkuldoku, 4 27/10/2016 10
21805 Kakuro, 4 27/10/2016 65
21804 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 27/10/2016 112
21803 Sudoku, Rectangular Blocks 6 27/10/2016 24
21802 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 27/10/2016 49
21801 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 26/10/2016 46 00:09:14
21800 Binary, 5 26/10/2016 102 00:11:16
21799 Straights, 6 26/10/2016 15 00:00:36
21798 Futoshiki, 11 26/10/2016 107
21797 Kalkuldoku, 7 26/10/2016 27 00:03:38
21796 Kakuro, 2 26/10/2016 30 00:06:26
21795 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 26/10/2016 104 00:21:16
21794 Sudoku, Rectangular Blocks 12 26/10/2016 102
21793 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 26/10/2016 16 00:00:56
21792 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 25/10/2016 14 00:00:36
21791 Binary, 3 25/10/2016 67 00:07:51
21790 Straights, 8 25/10/2016 32 00:05:00
21789 Futoshiki, 6 25/10/2016 32 00:04:57
21788 Kalkuldoku, 8 25/10/2016 35 00:11:37
21787 Kakuro, 3 25/10/2016 49 00:05:24
21786 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 25/10/2016 159 00:43:59
21785 Sudoku, Rectangular Blocks 4 25/10/2016 12 00:00:21
21784 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 25/10/2016 44 00:22:25
21783 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 24/10/2016 40 00:03:53
21782 Binary, 2 24/10/2016 46 00:03:35
21781 Straights, 8 24/10/2016 40 00:14:14
21780 Futoshiki, 9 24/10/2016 75 00:33:37
21779 Kalkuldoku, 9 24/10/2016 43 00:11:11
21778 Kakuro, 2 24/10/2016 34 00:05:47
21777 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 24/10/2016 112 03:06:20
21776 Sudoku, Rectangular Blocks 6 24/10/2016 30 00:04:01
21775 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 24/10/2016 50 00:08:33
21774 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 23/10/2016 11 00:00:28
21773 Binary, 0 23/10/2016 19 00:01:01
21772 Straights, 7 23/10/2016 34 00:07:23
21771 Futoshiki, 7 23/10/2016 49 00:11:08
21770 Kalkuldoku, 8 23/10/2016 34 00:06:10
21769 Kakuro, 1 23/10/2016 20 00:01:40
21768 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 23/10/2016 166 00:57:22
21767 Sudoku, Rectangular Blocks 12 23/10/2016 101 00:43:41
21766 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 23/10/2016 28 00:07:25
21765 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 22/10/2016 9 00:00:19
21764 Binary, 1 22/10/2016 37 00:01:59
21763 Straights, 6 22/10/2016 12 00:00:29
21762 Futoshiki, 14 22/10/2016 169 03:02:00
21761 Kalkuldoku, 5 22/10/2016 13 00:01:31
21760 Kakuro, 3 22/10/2016 52 00:05:50
21759 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 22/10/2016 109 00:27:24
21758 Sudoku, Rectangular Blocks 6 22/10/2016 30 00:04:33
21757 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 10 22/10/2016 61 00:25:15
21756 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 21/10/2016 11 00:00:31
21755 Binary, 3 21/10/2016 49 00:02:22
21754 Straights, 6 21/10/2016 13 00:00:31
21753 Futoshiki, 5 21/10/2016 25 00:01:57
21752 Kalkuldoku, 5 21/10/2016 14 00:01:44
21751 Kakuro, 6 21/10/2016 89 00:11:31
21750 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 21/10/2016 208 00:56:41
21749 Sudoku, Rectangular Blocks 6 21/10/2016 30 00:05:28
21748 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 21/10/2016 12 00:00:29
21747 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 20/10/2016 14 00:00:36
21746 Binary, 5 20/10/2016 100 00:08:51
21745 Straights, 8 20/10/2016 26 00:02:08
21744 Futoshiki, 10 20/10/2016 88 00:34:19
21743 Kalkuldoku, 9 20/10/2016 46 00:32:17
21742 Kakuro, 8 20/10/2016 124 00:25:39
21741 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 20/10/2016 97 00:22:28
21740 Sudoku, Rectangular Blocks 16 20/10/2016 171
21739 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 20/10/2016 50 00:10:03
21738 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 19/10/2016 24 00:01:47
21737 Binary, 3 19/10/2016 70 00:07:48
21736 Straights, 9 19/10/2016 48 00:09:38
21735 Futoshiki, 11 19/10/2016 105 00:47:18
21734 Kalkuldoku, 7 19/10/2016 26 00:04:19
21733 Kakuro, 2 19/10/2016 34 00:04:08
21732 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 19/10/2016 159 00:38:26
21731 Sudoku, Rectangular Blocks 15 19/10/2016 158
21730 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 19/10/2016 28 00:03:53