Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
21558 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 29/9/2016 27 00:04:50
21557 Binary, 5 29/9/2016 100 00:07:31
21556 Straights, 5 29/9/2016 15 00:01:21
21555 Futoshiki, 4 29/9/2016 14 00:00:22
21554 Kalkuldoku, 5 29/9/2016 14 00:01:18
21553 Kakuro, 3 29/9/2016 42 00:05:59
21552 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 29/9/2016 112
21551 Sudoku, Rectangular Blocks 6 29/9/2016 24 00:00:43
21550 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 29/9/2016 12 00:00:26
21549 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 28/9/2016 24 00:01:38
21548 Binary, 3 28/9/2016 76 00:10:34
21547 Straights, 7 28/9/2016 32 00:08:20
21546 Futoshiki, 5 28/9/2016 22 00:01:19
21545 Kalkuldoku, 8 28/9/2016 34 00:06:40
21544 Kakuro, 4 28/9/2016 52 00:07:32
21543 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 28/9/2016 179 00:57:19
21542 Sudoku, Rectangular Blocks 12 28/9/2016 93
21541 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 28/9/2016 49 00:10:17
21540 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 27/9/2016 9 00:00:17
21539 Binary, 1 27/9/2016 28 00:01:28
21538 Straights, 7 27/9/2016 32 00:09:45
21537 Futoshiki, 5 27/9/2016 25 00:03:54
21536 Kalkuldoku, 5 27/9/2016 15 00:01:54
21535 Kakuro, 6 27/9/2016 95 00:18:22
21534 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 27/9/2016 102 00:36:07
21533 Sudoku, Rectangular Blocks 12 27/9/2016 100
21532 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 10 27/9/2016 60 00:14:53
21531 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 26/9/2016 19 00:01:27
21530 Binary, 4 26/9/2016 94 00:09:26
21529 Straights, 9 26/9/2016 55 00:18:49
21528 Futoshiki, 5 26/9/2016 23 00:03:51
21527 Kalkuldoku, 9 26/9/2016 43 00:16:15
21526 Kakuro, 2 26/9/2016 36 00:02:45
21525 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 26/9/2016 104 00:34:27
21524 Sudoku, Rectangular Blocks 6 26/9/2016 31 00:07:57
21523 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 26/9/2016 12 00:00:25
21522 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 25/9/2016 24 00:01:31
21521 Binary, 3 25/9/2016 69 00:06:18
21520 Straights, 8 25/9/2016 41 00:09:23
21519 Futoshiki, 15 25/9/2016 190 04:06:10
21518 Kalkuldoku, 4 25/9/2016 9 00:00:38
21517 Kakuro, 6 25/9/2016 92 00:25:09
21516 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 25/9/2016 179 01:26:51
21515 Sudoku, Rectangular Blocks 12 25/9/2016 92
21514 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 10 25/9/2016 61 00:11:10
21513 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 24/9/2016 17 00:00:49
21512 Binary, 0 24/9/2016 11 00:00:15
21511 Straights, 6 24/9/2016 12 00:00:24
21510 Futoshiki, 8 24/9/2016 41 00:04:21
21509 Kalkuldoku, 7 24/9/2016 26 00:03:52
21508 Kakuro, 3 24/9/2016 40 00:06:56
21507 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 24/9/2016 104 00:17:24
21506 Sudoku, Rectangular Blocks 15 24/9/2016 143
21505 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 24/9/2016 13 00:00:37
21504 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 23/9/2016 45 00:09:51
21503 Binary, 3 23/9/2016 56 00:05:35
21502 Straights, 8 23/9/2016 31 00:02:43
21501 Futoshiki, 16 23/9/2016 209 03:58:40
21500 Kalkuldoku, 6 23/9/2016 19 00:03:35
21499 Kakuro, 4 23/9/2016 56 00:16:43
21498 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 23/9/2016 107 00:28:32
21497 Sudoku, Rectangular Blocks 12 23/9/2016 100
21496 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 23/9/2016 46 00:12:45
21495 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 22/9/2016 31 00:02:34
21494 Binary, 3 22/9/2016 60 00:05:46
21493 Straights, 5 22/9/2016 12 00:00:35
21492 Futoshiki, 12 22/9/2016 122 01:09:54
21491 Kalkuldoku, 6 22/9/2016 19 00:02:17
21490 Kakuro, 6 22/9/2016 80 00:18:50
21489 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 22/9/2016 228 01:07:22
21488 Sudoku, Rectangular Blocks 9 22/9/2016 59 00:17:57
21487 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 22/9/2016 38 00:09:29
21486 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 21/9/2016 27 00:01:58
21485 Binary, 0 21/9/2016 18 00:00:42
21484 Straights, 9 21/9/2016 45 00:07:09
21483 Futoshiki, 7 21/9/2016 43 00:08:24
21482 Kalkuldoku, 6 21/9/2016 20 00:05:14
21481 Kakuro, 4 21/9/2016 52 00:07:08
21480 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 21/9/2016 149 00:35:45
21479 Sudoku, Rectangular Blocks 4 21/9/2016 10 00:00:17
21478 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 21/9/2016 49 00:10:10