Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
25237 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 21/5/2018 10
25236 Binary, 0 21/5/2018 17
25235 Straights, 8 21/5/2018 45
25234 Kakuro, 3 21/5/2018 50
25233 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 21/5/2018 147
25232 Sudoku, Rectangular Blocks 6 21/5/2018 24
25231 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 20/5/2018 33 00:04:40
25230 Binary, 2 20/5/2018 52 00:06:36
25229 Straights, 9 20/5/2018 35 00:03:15
25228 Kakuro, 1 20/5/2018 20 00:01:18
25227 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 20/5/2018 175 01:31:02
25226 Sudoku, Rectangular Blocks 4 20/5/2018 12 00:00:20
25225 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 19/5/2018 16 00:00:40
25224 Binary, 1 19/5/2018 34 00:01:57
25223 Straights, 6 19/5/2018 13 00:00:33
25222 Kakuro, 4 19/5/2018 56 00:05:11
25221 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 19/5/2018 138 00:47:08
25220 Sudoku, Rectangular Blocks 12 19/5/2018 97 00:24:45
25219 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 18/5/2018 7 00:00:11
25218 Binary, 2 18/5/2018 41 00:02:15
25217 Straights, 7 18/5/2018 20 00:00:53
25216 Kakuro, 1 18/5/2018 20 00:01:34
25215 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 18/5/2018 174 01:20:46
25214 Sudoku, Rectangular Blocks 9 18/5/2018 49 00:07:48
25213 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 17/5/2018 26 00:03:14
25212 Binary, 1 17/5/2018 20 00:00:31
25211 Straights, 7 17/5/2018 32 00:09:26
25210 Kakuro, 3 17/5/2018 48 00:06:33
25209 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 17/5/2018 104 00:23:19
25208 Sudoku, Rectangular Blocks 16 17/5/2018 166
25207 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 16/5/2018 10 00:00:16
25206 Binary, 1 16/5/2018 25 00:01:07
25205 Straights, 8 16/5/2018 35 00:05:46
25204 Kakuro, 3 16/5/2018 48 00:06:35
25203 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 16/5/2018 109 00:22:38
25202 Sudoku, Rectangular Blocks 9 16/5/2018 53 00:07:27
25201 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 16/5/2018 41 00:07:04
25200 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 15/5/2018 9 00:00:15
25199 Binary, 3 15/5/2018 64 00:07:53
25198 Straights, 6 15/5/2018 22 00:02:12
25197 Kakuro, 2 15/5/2018 32 00:02:27
25196 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 15/5/2018 106 00:21:35
25195 Sudoku, Rectangular Blocks 16 15/5/2018 156
25194 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 15/5/2018 18 00:01:17
25193 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 14/5/2018 32 00:03:16
25192 Binary, 1 14/5/2018 24 00:01:01
25191 Straights, 7 14/5/2018 18 00:00:50
25190 Kakuro, 6 14/5/2018 83 00:12:16
25189 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 14/5/2018 169 00:33:23
25188 Sudoku, Rectangular Blocks 16 14/5/2018 160 01:15:14
25187 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 14/5/2018 10 00:00:20
25186 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 13/5/2018 14 00:00:39
25185 Binary, 2 13/5/2018 51 00:04:52
25184 Straights, 9 13/5/2018 33 00:02:30
25183 Kakuro, 4 13/5/2018 60 00:07:11
25182 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 13/5/2018 210 00:52:52
25181 Sudoku, Rectangular Blocks 4 13/5/2018 10 00:00:16
25180 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 13/5/2018 15 00:00:38