Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
23085 Binary, 6 27/4/2017 120
23084 Futoshiki, 5 27/4/2017 23
23083 Kalkuldoku, 5 27/4/2017 15
23082 Kakuro, 4 27/4/2017 58
23081 Sudoku, Rectangular Blocks 9 27/4/2017 56
23080 Binary, 6 26/4/2017 116 00:06:43
23079 Futoshiki, 5 26/4/2017 24 00:01:14
23078 Kalkuldoku, 7 26/4/2017 25 00:03:41
23077 Kakuro, 1 26/4/2017 20 00:01:55
23076 Sudoku, Rectangular Blocks 9 26/4/2017 54 00:05:39
23075 Binary, 6 25/4/2017 90 00:05:31
23074 Futoshiki, 6 25/4/2017 31 00:02:32
23073 Kalkuldoku, 4 25/4/2017 10 00:01:34
23072 Kakuro, 5 25/4/2017 72 00:07:08
23071 Sudoku, Rectangular Blocks 9 25/4/2017 53 00:08:20
23070 Binary, 4 24/4/2017 72 00:04:07
23069 Futoshiki, 6 24/4/2017 36 00:03:48
23068 Kalkuldoku, 3 24/4/2017 5 00:00:17
23067 Kakuro, 6 24/4/2017 95 00:16:12
23066 Sudoku, Rectangular Blocks 9 24/4/2017 57 00:09:56
23065 Binary, 4 23/4/2017 60 00:02:51
23064 Futoshiki, 9 23/4/2017 70 00:22:39
23063 Kalkuldoku, 8 23/4/2017 35 00:07:31
23062 Kakuro, 3 23/4/2017 52 00:11:30
23061 Sudoku, Rectangular Blocks 9 23/4/2017 49 00:07:11
23060 Binary, 7 22/4/2017 104 00:07:18
23059 Futoshiki, 14 22/4/2017 152 02:31:42
23058 Kalkuldoku, 4 22/4/2017 9 00:01:21
23057 Kakuro, 6 22/4/2017 96 00:07:42
23056 Sudoku, Rectangular Blocks 9 22/4/2017 49 00:05:50
23055 Binary, 5 21/4/2017 106 00:07:19
23054 Futoshiki, 11 21/4/2017 110 00:50:25
23053 Kalkuldoku, 7 21/4/2017 28 00:07:51
23052 Kakuro, 3 21/4/2017 40 00:05:43
23051 Sudoku, Rectangular Blocks 9 21/4/2017 51 00:07:15
23050 Binary, 4 20/4/2017 52 00:02:11
23049 Futoshiki, 16 20/4/2017 220 04:44:52
23048 Kalkuldoku, 7 20/4/2017 26 00:05:15
23047 Kakuro, 3 20/4/2017 58 00:15:50
23046 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:06:36
23045 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 59 00:29:36
23044 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:21:43
23043 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:25:05
23042 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:09:44
23041 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 58 00:10:26
23040 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 52 00:09:15
23039 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:06:02
23038 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:16:38
23037 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:22:17
23036 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 50 00:09:52
23035 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:06:03
23034 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 52 00:06:58
23033 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:04:06
23032 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:08:07
23031 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 57 00:07:11
23030 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 57 00:21:52
23029 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:06:02
23028 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 51 00:07:29
23027 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:09:10
23026 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:10:26
23025 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:04:31
23024 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:04:10
23023 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:07:09
23022 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:10:00
23021 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 50 00:06:47
23020 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:10:31
23019 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 51 00:04:53
23018 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:07:09
23017 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54
23016 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55
23015 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:05:59
23014 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:06:50
23013 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:08:19
23012 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:08:21
23011 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:17:40
23010 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:04:29
23009 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:11:48
23008 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:06:42
23007 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:07:27
23006 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:05:50
23005 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:08:37
23004 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 51 00:07:29
23003 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 53 00:06:56
23002 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 58 00:10:54
23001 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:14:56
23000 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:23:34
22999 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 49 00:06:07
22998 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 58 00:06:44
22997 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:12:06
22996 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:10:42
22995 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:08:36
22994 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:10:36
22993 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 57 00:13:47
22992 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:06:43
22991 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:08:02
22990 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 56 00:05:17
22989 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:11:38
22988 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 54 00:09:28
22987 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:08:56
22986 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/4/2017 55 00:11:40
22985 Binary, 4 19/4/2017 53 00:04:03
22984 Futoshiki, 5 19/4/2017 24 00:03:20
22983 Kalkuldoku, 5 19/4/2017 14 00:01:36
22982 Kakuro, 5 19/4/2017 72 00:10:29
22981 Sudoku, Rectangular Blocks 9 19/4/2017 49 00:06:23
22980 Binary, 3 18/4/2017 75 00:08:30
22979 Futoshiki, 13 18/4/2017 141 01:20:37
22978 Kalkuldoku, 6 18/4/2017 19 00:02:44
22977 Kakuro, 6 18/4/2017 84 00:15:03
22976 Sudoku, Rectangular Blocks 9 18/4/2017 55 00:09:26