Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
24794 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 21/3/2018 16 00:00:36
24793 Binary, 1 21/3/2018 19 00:00:32
24792 Straights, 6 21/3/2018 15 00:00:40
24791 Futoshiki, 9 21/3/2018 73 00:19:45
24790 Kalkuldoku, 4 21/3/2018 8 00:01:08
24789 Kakuro, 3 21/3/2018 42 00:06:36
24788 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 21/3/2018 135 00:28:24
24787 Sudoku, Rectangular Blocks 9 21/3/2018 57 00:10:27
24786 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 21/3/2018 38 00:08:30
24785 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 20/3/2018 12 00:00:25
24784 Binary, 1 20/3/2018 26 00:01:13
24783 Straights, 5 20/3/2018 14 00:02:10
24782 Futoshiki, 12 20/3/2018 117 00:58:53
24781 Kalkuldoku, 7 20/3/2018 30 00:07:34
24780 Kakuro, 3 20/3/2018 36 00:03:20
24779 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 20/3/2018 113 00:20:45
24778 Sudoku, Rectangular Blocks 16 20/3/2018 166
24777 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 20/3/2018 15 00:00:38
24776 Bricks, No Blocks (Latin Square) 9 19/3/2018 40 00:04:01
24775 Binary, 1 19/3/2018 26 00:01:13
24774 Straights, 8 19/3/2018 25 00:01:19
24773 Futoshiki, 12 19/3/2018 122 01:11:41
24772 Kalkuldoku, 9 19/3/2018 42 00:11:56
24771 Kakuro, 2 19/3/2018 30 00:03:58
24770 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 19/3/2018 172
24769 Sudoku, Rectangular Blocks 12 19/3/2018 92 00:28:02
24768 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 19/3/2018 22 00:01:14
24767 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 18/3/2018 9 00:00:14
24766 Binary, 4 18/3/2018 77 00:07:03
24765 Straights, 8 18/3/2018 29 00:01:39
24764 Futoshiki, 13 18/3/2018 137
24763 Kalkuldoku, 5 18/3/2018 15 00:01:38
24762 Kakuro, 3 18/3/2018 44 00:04:35
24761 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 18/3/2018 100 00:31:51
24760 Sudoku, Rectangular Blocks 4 18/3/2018 12 00:00:17
24759 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 18/3/2018 38 00:06:35
24758 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 17/3/2018 10 00:00:16
24757 Binary, 4 17/3/2018 88 00:08:31
24756 Straights, 6 17/3/2018 23 00:04:25
24755 Futoshiki, 4 17/3/2018 12 00:00:29
24754 Kalkuldoku, 4 17/3/2018 9 00:00:39
24753 Kakuro, 3 17/3/2018 40 00:05:02
24752 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 17/3/2018 220
24751 Sudoku, Rectangular Blocks 16 17/3/2018 158
24750 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 17/3/2018 38 00:05:18
24749 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 16/3/2018 20 00:01:20
24748 Binary, 3 16/3/2018 51 00:02:06
24747 Straights, 9 16/3/2018 52 00:29:49
24746 Futoshiki, 15 16/3/2018 178 03:05:45
24745 Kalkuldoku, 7 16/3/2018 29 00:07:57
24744 Kakuro, 5 16/3/2018 68 00:13:45
24743 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 16/3/2018 101 00:29:36
24742 Sudoku, Rectangular Blocks 4 16/3/2018 11 00:00:18
24741 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 16/3/2018 38 00:08:38
24740 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 15/3/2018 36 00:04:08
24739 Binary, 3 15/3/2018 74 00:07:20
24738 Straights, 8 15/3/2018 32 00:02:29
24737 Futoshiki, 4 15/3/2018 15 00:01:25
24736 Kalkuldoku, 7 15/3/2018 26 00:04:09
24735 Kakuro, 3 15/3/2018 34 00:05:24
24734 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 15/3/2018 97 00:24:16
24733 Sudoku, Rectangular Blocks 12 15/3/2018 92 00:26:04
24732 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 15/3/2018 39 00:04:17
24731 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 14/3/2018 19 00:01:00
24730 Binary, 1 14/3/2018 19 00:01:18
24729 Straights, 6 14/3/2018 23 00:03:05
24728 Futoshiki, 7 14/3/2018 43 00:06:50
24727 Kalkuldoku, 6 14/3/2018 19 00:06:23
24726 Kakuro, 6 14/3/2018 88 00:07:09
24725 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 14/3/2018 94 00:34:30
24724 Sudoku, Rectangular Blocks 16 14/3/2018 157
24723 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 14/3/2018 10 00:00:20
24722 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 13/3/2018 19 00:01:25
24721 Binary, 1 13/3/2018 26 00:01:05
24720 Straights, 8 13/3/2018 41 00:07:50
24719 Futoshiki, 12 13/3/2018 123 01:04:51
24718 Kalkuldoku, 4 13/3/2018 8 00:00:29
24717 Kakuro, 3 13/3/2018 51 00:06:33
24716 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 13/3/2018 112 00:31:54
24715 Sudoku, Rectangular Blocks 16 13/3/2018 160
24714 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 13/3/2018 26 00:02:36