Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
21234 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 24/8/2016 9 00:00:16
21233 Binary, 4 24/8/2016 65 00:02:47
21232 Straights, 7 24/8/2016 19 00:00:48
21231 Futoshiki, 8 24/8/2016 53 00:07:14
21230 Kalkuldoku, 8 24/8/2016 36 00:06:06
21229 Kakuro, 3 24/8/2016 46 00:02:27
21228 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 24/8/2016 161 01:01:52
21227 Sudoku, Rectangular Blocks 15 24/8/2016 150
21226 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 24/8/2016 19 00:01:51
21225 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 23/8/2016 36 00:04:00
21224 Binary, 7 23/8/2016 137 00:16:13
21223 Straights, 8 23/8/2016 27 00:01:31
21222 Futoshiki, 6 23/8/2016 35 00:04:19
21221 Kalkuldoku, 8 23/8/2016 35 00:05:29
21220 Kakuro, 6 23/8/2016 86 00:13:17
21219 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 23/8/2016 96 00:27:53
21218 Sudoku, Rectangular Blocks 6 23/8/2016 22 00:00:50
21217 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 23/8/2016 51 00:12:18
21216 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 22/8/2016 41 00:05:20
21215 Binary, 4 22/8/2016 97 00:10:50
21214 Straights, 8 22/8/2016 29 00:01:34
21213 Futoshiki, 12 22/8/2016 118 01:10:27
21212 Kalkuldoku, 4 22/8/2016 9 00:00:43
21211 Kakuro, 6 22/8/2016 90 00:08:39
21210 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 22/8/2016 140
21209 Sudoku, Rectangular Blocks 15 22/8/2016 139
21208 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 22/8/2016 18 00:00:39
21207 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 21/8/2016 18 00:00:51
21206 Binary, 5 21/8/2016 99 00:07:13
21205 Straights, 9 21/8/2016 56 00:17:33
21204 Futoshiki, 13 21/8/2016 139
21203 Kalkuldoku, 5 21/8/2016 14 00:01:19
21202 Kakuro, 2 21/8/2016 30 00:05:12
21201 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 21/8/2016 200 00:37:46
21200 Sudoku, Rectangular Blocks 4 21/8/2016 12 00:00:24
21199 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 21/8/2016 42 00:09:55
21198 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 20/8/2016 24 00:01:36
21197 Binary, 0 20/8/2016 19 00:00:45
21196 Straights, 9 20/8/2016 35 00:03:19
21195 Futoshiki, 5 20/8/2016 21 00:02:56
21194 Kalkuldoku, 6 20/8/2016 20 00:03:19
21193 Kakuro, 6 20/8/2016 86 00:14:49
21192 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 20/8/2016 149 00:32:04
21191 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/8/2016 62 00:18:54
21190 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 20/8/2016 44 00:09:17
21189 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 19/8/2016 36 00:03:14
21188 Binary, 0 19/8/2016 17 00:00:39
21187 Straights, 6 19/8/2016 19 00:00:52
21186 Futoshiki, 12 19/8/2016 130 01:20:53
21185 Kalkuldoku, 4 19/8/2016 8 00:00:35
21184 Kakuro, 1 19/8/2016 12 00:01:24
21183 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 19/8/2016 234 01:06:42
21182 Sudoku, Rectangular Blocks 4 19/8/2016 11 00:00:23
21181 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 19/8/2016 10 00:00:24
21180 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 18/8/2016 37 00:04:19
21179 Binary, 4 18/8/2016 73 00:04:42
21178 Straights, 9 18/8/2016 43 00:04:33
21177 Futoshiki, 12 18/8/2016 124 01:19:07
21176 Kalkuldoku, 8 18/8/2016 35 00:09:27
21175 Kakuro, 3 18/8/2016 48 00:05:18
21174 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 18/8/2016 226 01:08:52
21173 Sudoku, Rectangular Blocks 15 18/8/2016 140
21172 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 18/8/2016 17 00:00:52
21171 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 17/8/2016 7 00:00:18
21170 Binary, 5 17/8/2016 72 00:07:00
21169 Straights, 6 17/8/2016 21 00:01:58
21168 Futoshiki, 14 17/8/2016 166 01:42:20
21167 Kalkuldoku, 4 17/8/2016 10 00:00:58
21166 Kakuro, 2 17/8/2016 28 00:03:47
21165 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 17/8/2016 174 01:01:42
21164 Sudoku, Rectangular Blocks 15 17/8/2016 151
21163 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 17/8/2016 39 00:05:58
21162 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 16/8/2016 12 00:00:42
21161 Binary, 4 16/8/2016 65 00:06:25
21160 Straights, 9 16/8/2016 47 00:15:17
21159 Futoshiki, 8 16/8/2016 59 00:17:26
21158 Kalkuldoku, 5 16/8/2016 13 00:01:59
21157 Kakuro, 3 16/8/2016 44 00:11:34
21156 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 16/8/2016 169 00:48:08
21155 Sudoku, Rectangular Blocks 6 16/8/2016 24 00:01:10
21154 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 16/8/2016 41 00:05:06