Αριθμόs Περιγραφή Ημερομηνία Βαθμοί Μέσοs Χρόνοs Your Time Λυμένα Penalty
22158 Binary, 3 9/12/2016 64
22157 Futoshiki, 6 9/12/2016 33
22156 Kalkuldoku, 9 9/12/2016 44
22155 Kakuro, 2 9/12/2016 32
22154 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 9/12/2016 92
22153 Sudoku, Rectangular Blocks 16 9/12/2016 162
22152 Binary, 4 8/12/2016 53 00:05:12
22151 Futoshiki, 8 8/12/2016 61 00:17:24
22150 Kalkuldoku, 7 8/12/2016 26 00:05:30
22149 Kakuro, 3 8/12/2016 48 00:09:33
22148 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 8/12/2016 146
22147 Sudoku, Rectangular Blocks 9 8/12/2016 58 00:11:09
22146 Binary, 4 7/12/2016 88 00:09:16
22145 Straights, 5 7/12/2016 10 00:00:22
22144 Futoshiki, 4 7/12/2016 12 00:00:28
22143 Kalkuldoku, 5 7/12/2016 13 00:01:21
22142 Kakuro, 3 7/12/2016 44 00:11:31
22141 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 7/12/2016 174 00:54:00
22140 Sudoku, Rectangular Blocks 15 7/12/2016 139
22139 Kakuro, 2 7/12/2016 36 00:04:56
22138 Kakuro, 3 7/12/2016 48 00:09:01
22137 Kakuro, 2 7/12/2016 34 00:06:20
22136 Kakuro, 2 7/12/2016 36 00:06:58
22135 Kakuro, 2 7/12/2016 38 00:09:23
22134 Binary, 2 6/12/2016 44 00:01:45
22133 Straights, 9 6/12/2016 49 00:11:56
22132 Futoshiki, 12 6/12/2016 122 00:51:38
22131 Kalkuldoku, 6 6/12/2016 21 00:03:47
22130 Kakuro, 3 6/12/2016 41 00:04:04
22129 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 6/12/2016 93 00:15:48
22128 Sudoku, Rectangular Blocks 12 6/12/2016 94
22127 Binary, 2 5/12/2016 53 00:06:04
22126 Straights, 9 5/12/2016 44 00:05:23
22125 Futoshiki, 5 5/12/2016 23 00:02:25
22124 Kalkuldoku, 4 5/12/2016 10 00:00:40
22123 Kakuro, 1 5/12/2016 16 00:02:39
22122 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 5/12/2016 148 00:28:19
22121 Sudoku, Rectangular Blocks 16 5/12/2016 165
22120 Binary, 7 4/12/2016 105 00:08:25
22119 Straights, 5 4/12/2016 14 00:00:34
22118 Futoshiki, 14 4/12/2016 159 01:30:46
22117 Kalkuldoku, 7 4/12/2016 26 00:04:31
22116 Kakuro, 2 4/12/2016 30 00:04:50
22115 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 4/12/2016 110 00:24:37
22114 Sudoku, Rectangular Blocks 15 4/12/2016 148
22113 Binary, 0 3/12/2016 9 00:00:13
22112 Straights, 7 3/12/2016 26 00:02:27
22111 Futoshiki, 4 3/12/2016 14 00:01:30
22110 Kalkuldoku, 4 3/12/2016 9 00:01:05
22109 Kakuro, 4 3/12/2016 68 00:15:41
22108 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 3/12/2016 121 01:07:04
22107 Sudoku, Rectangular Blocks 9 3/12/2016 62 00:23:35
22106 Binary, 0 2/12/2016 18 00:00:39
22105 Straights, 8 2/12/2016 37 00:04:50
22104 Futoshiki, 16 2/12/2016 209 04:45:34
22103 Kalkuldoku, 5 2/12/2016 15 00:02:20
22102 Kakuro, 3 2/12/2016 52 00:08:49
22101 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 2/12/2016 150 00:29:41
22100 Sudoku, Rectangular Blocks 6 2/12/2016 28 00:03:34
22099 Binary, 6 1/12/2016 87 00:11:56
22098 Straights, 6 1/12/2016 15 00:00:35
22097 Futoshiki, 4 1/12/2016 15 00:00:51
22096 Kalkuldoku, 5 1/12/2016 14 00:01:27
22095 Kakuro, 5 1/12/2016 72 00:11:14
22094 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 1/12/2016 104 00:26:36
22093 Sudoku, Rectangular Blocks 15 1/12/2016 143
22092 Binary, 3 30/11/2016 56 00:02:38
22091 Straights, 8 30/11/2016 35 00:03:56
22090 Futoshiki, 15 30/11/2016 191 02:45:31
22089 Kalkuldoku, 9 30/11/2016 45 00:14:26
22088 Kakuro, 3 30/11/2016 40 00:06:28
22087 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 30/11/2016 112 00:29:36
22086 Sudoku, Rectangular Blocks 4 30/11/2016 11 00:00:22