Επιστροφή

New webstart certificate

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017
New webstart certificate

We signed the webstart application with a new certificate. It will ask you confirm that you trust our application.