Griddlers Opastus - Tehtävien Ratkominen

Esimerkki 1: Yksinkertainen tehtävä   Esimerkki 5: Vaativa logiikka (b)
Esimerkki 2: Kolmiotehtävä   Esimerkki 6: Värieliminointi
Esimerkki 3: Moniriviratkaisu   Esimerkki 7: Vaativa värilogiikka
Esimerkki 4: Vaativa logiikka (a)   Esimerkki 8: Lisää värilogiikkaa

Esimerkki 3: Moniriviratkaisu

Tässä on esimerkki MLS (Multi Line Solving) - tekniikasta.
Tämäntyyppinen logiikka tarkoittaa vihjeiden etsimistä usealta riviltä tai sarakkaeelta kerrallaan.

Katso viimeistä riviä. 10:n ryhmän paikan selvittäminen olisi iso apu.

Ensiksi katso mitä tapahtuu kun värität viimeiset 10 ruutua mustalla ja täytät siitä lähtevät sarakkeet. Vihjeet 19 rivillä ovat 1,1, tämän rivin vihjeet eivät täsmää (merkitty punaisilla pisteillä). 10 ei voi olla tässä kohdassa.
Itse asiassa näet, että mikä tahansa 10:n ryhmä joka sisältää 13:n ruudun (merkitty vihreällä nuolella) on mahdoton, koska se sisältäisi myös 12:n ruudun ja siten muodostaisi 2:n ryhmän (ympyröity punaisella) mikä ei täsmää 1:n vihjeen kanssa 19:llä rivillä.
Siitä johtuen, voimme turvallisesti värittää 13:n ruudun valkoiseksi (merkitty punaisella pisteellä) ja loput ruudut siitä oikealle. Nyt meillä on 8:n ryhmä jonka voimme turvallisesti värittää mustaksi.
Voimme myös katsoa vihjettä 8 viimeisessä sarakkeessa (merkitty punaisella nuolella). Meillä täytyy olla 8:n ryhmä mustia. Mutta tiedämme, että meillä voi olla enintään vain 2 väritettävää ruutua 19 sarakkeessa (ympyröity punaisella). Kuten näet, tämä eliminoi ensimmäiset 6 ruutua sarakkeesta.
Musta ruutu joka on merkitty x:llä täytyy olla myös valkoinen.
Yritetään sijoittaa 8:n ryhmä alas. Käyttämällä samaa logiikkaa, mustat ruudut jotka on merkitty X:llä täytyvät olla valkoisia.
Väritettyämme nämä valkoiseksi, voimme helposti värittää 7 mustaa. Tämä olisi tulos. Näet, että käyttämällä yksinkertaisinta MLS - logiikkaa saamme hyvän alun tähän tehtävään.
Esimerkki 1: Yksinkertainen tehtävä  |  Esimerkki 2: Kolmiotehtävä  |  Esimerkki 3: Moniriviratkaisu
Esimerkki 4: Vaativa logiikka (a)  |  Esimerkki 5: Vaativa logiikka (b)  |  Esimerkki 6: Värieliminointi
Esimerkki 7: Vaativa värilogiikka  |  Esimerkki 8: Lisää värilogiikkaa
Säännöt | Katso muita esimerkkejä | Ratkontaikkuna | Apua Ratkomiseen