גרידלרים

עבור ישירות לפאזל מס'

  מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פופולריות זמן ממוצע פתורים
1 180281 Everything But the Boss omanrover 29/11/16 50x50x6 f-60 189,199 100.00% 01:23:15
2 180784 Party at the Dance of Death kendrasong 13/12/16 50x50x2 f-28 42,138 98.53% 00:25:15
3 180617 Giant Fighting Artemis roodar 06/12/16 50x50x2 t-36 172,301 98.44% 00:19:09
4 180176 Step Right Up to the Dance of Death kendrasong 24/11/16 50x50x2 f-28 94,606 98.15% 00:18:02
5 180415 Octopus Block Print kendrasong 29/11/16 50x45x2 f-12 18,012 98.08% 00:43:49
6 180060 The Boss omanrover 20/11/16 50x50x7 f-30 187,449 98.08% 00:52:02
7 180548 Clove Carnation and Christmas Rose Block Print kendrasong 30/11/16 50x50x5 f-12 122,780 97.37% 00:41:25
8 180872 Adam and Eve in Paradise kikiki 18/12/16 50x50x4 f-25 99,546 96.88% 00:36:07
9 180158 Trillium and Bloodroot Block Print kendrasong 22/11/16 50x50x6 f-12 105,571 96.88% 01:15:15
10 180581 Synagogue Malacky (Slovakia) vtipkarjope 05/12/16 50x50x4 f-20 168,697 96.74% 00:10:39
11 181309 Friends roodar 07/01/17 45x50x2 t-20 20 96.61% 00:01:18
12 180484 Pelican Block Print kendrasong 30/11/16 40x45x2 f-24 7,379 96.59% 00:16:07
13 181110 A Strange Kind of Reindeer hugo_k 01/01/17 50x50x3 f-48 6,578 96.43% 00:04:59
14 180761 The Big Dance of Death kendrasong 11/12/16 50x50x2 f-15 2,566,192 96.25% 00:47:04
15 180508 Synagogue Vranov (Slovakia) vtipkarjope 30/11/16 50x50x4 f-20 171,264 95.94% 00:11:17
16 181030 Merry Christmas 2016 vtipkarjope 24/12/16 50x50x6 f-15 76,379 95.31% 00:28:35
17 181177 George Michael roodar 02/01/17 40x50x3 f-16 104,600 95.21% 00:15:11
18 180110 Starlings and Roses Block Print kendrasong 22/11/16 40x40x5 f-24 62,815 95.19% 00:35:25
19 180947 Jazzing with the Dance of Death kendrasong 19/12/16 50x50x2 f-28 20,571 94.44% 00:23:07
20 180850 The House of Lobkowitz lubosseb 15/12/16 50x50x6 f-6 134,096 94.05% 00:24:12
21 180395 Kung Fu Dog roodar 29/11/16 50x45x3 f-20 191,053 94.00% 00:20:41
22 181045 Merry Christmas? kikiki 24/12/16 50x50x4 f-12 39,514 93.24% 00:19:12
23 180665 Facing the Dance of Death kendrasong 08/12/16 40x50x2 f-48 69 93.10% 00:01:53
24 180601 Rest roodar 05/12/16 45x40x2 f-16 1,577 93.08% 00:03:14
25 181057 Chinese Zodiac - Dragon roodar 24/12/16 40x40x2 t-9 1 92.95% 00:00:14