גרידלרים

עבור ישירות לפאזל מס'

  מספר תיאור יוצר תאריך גודל נקודות פופולריות זמן ממוצע פתורים
1 184054 Houdini goofus 13/05/17 50x50x2 f 174,374 89.20% 00:33:38
2 183725 Spanish Singer and Actress Sara Montiel smallstuff 29/04/17 45x50x2 f 217,276 89.12% 00:55:21
3 183994 Brad Pitt smallstuff 09/05/17 40x50x2 f 58,849 88.15% 00:25:52
4 184005 Bulb meszi 13/05/17 14x21x4 f 1,102 87.81% 00:08:34
5 184055 David Bowie notorioushat 13/05/17 40x50x4 f 77,867 87.20% 00:29:45
6 184056 The Man in Black goofus 13/05/17 49x50x2 f 72,343 86.93% 00:34:09
7 183661 Pansy op1 29/04/17 18x18x8 f 2,809 85.99% 00:08:47
8 183726 Little Ringo and his Mum smallstuff 29/04/17 50x50x2 f 174,710 85.91% 01:17:06
9 183886 Earth yon.gabay 06/05/17 30x30x6 t 7,761 85.87% 00:14:13
10 184171 Kermit spacemice 16/05/17 23x32x5 f 14,661 85.72% 00:14:02
11 183950 Angelina Jolie smallstuff 07/05/17 50x50x2 f 106,343 85.62% 01:08:24
12 183659 Beagle meszi 29/04/17 19x15x4 f 1,093 85.30% 00:05:35
13 183995 Window op1 09/05/17 25x35x5 f 29,750 84.31% 00:16:50
14 183660 Microscope meszi 29/04/17 15x25x4 f 1,925 83.73% 00:05:39
15 184059 Window op1 13/05/17 32x32x5 f 35,709 83.33% 00:10:59
16 183663 Books meszi 29/04/17 27x23x8 f 8,687 82.50% 00:07:35
17 183953 Igloo op1 07/05/17 31x20x4 f 14,780 82.27% 00:14:08
18 183952 Window op1 07/05/17 30x30x7 f 36,183 81.87% 00:09:31
19 183885 Simon & Garfunkel replica 06/05/17 35x37x8 f 6,359 81.14% 00:12:05
20 184057 Circus Tent op1 13/05/17 31x30x5 f 43,557 80.92% 00:07:47
21 183804 Slenderman notorioushat 30/04/17 20x49x5 f 2,511 80.86% 00:14:09
22 183876 Video Game Fever smallstuff 05/05/17 35x35x2 f 41,045 80.82% 00:27:46
23 184058 Baby Alien smallstuff 13/05/17 25x45x2 f 42,605 79.81% 00:32:56
24 184218 From a Cube meszi 20/05/17 24x26x4 f 1,660 79.74% 00:05:03
25 183884 Kite Stuck purdiemom 06/05/17 20x20x3 f 3,350 79.44% 00:08:34