סיור מודרך - גרידלרים לייט

פאזלים עם משולשים Bedside
ישנם פאזלים עם משולשים. סוג זה של פאזלים פותרים ביסודו של דבר כמו פאזלים בצבע.
כל אחד מהמשולשים נחשב צבע, לכן משולש יכול להיות מוצב בסמוך למשבצת מלאה.
משולשים בכיוונים שונים יכולים גם כן להיות מוצבים אחד ליד השני. אין צורך במשבצת ריקה ביניהם.
הקודם | הבא
סיור מודרך | כללים | פאזלים: מינימליסטים, שחור/לבן, צבע
דוגמאות לפתרון: שחור/לבן, צבע, משולשים, לוגיקה מורכבת