סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

דוגמה 2: פתרון פאזל עם משולשים

פאזל עם משולשים פותרים ביסודו של דבר כמו פאזל שיש בו יותר מ-2 צבעים. כל אחד מהמשולשים נחשב צבע, לכן המשולשים יכולים להופיע בצמוד לרצף של משבצות, ללא משבצת רקע מפרידה ביניהם.

נביט בפאזל הזה.

נשים לב לרמזים בשורה הראשונה (המוקפת באדום). כיוון המשולשים של שני הרמזים הראשונים שונה, לכן הם יכולים להיות מוצבים על גבי הגריד האחד ליד השני. לעומת זאת, ברמז השני וברמז השלישי כיוון המשולשים זהה ולכן יהיה צורך להפריד ביניהם במשבצת רקע אחת או יותר. הרמז השלישי והרמז הרביעי בעלי משולשים בכיוון שונה ולכן נוכל להציבם אחד ליד השני.

בשורה האחרונה (המוקפת בירוק) נבחין שהמשולשים באותו כיוון ולכן נפריד ביניהם במשבצת רקע אחת לפחות.
נתחיל בפתרון.

אנחנו יכולים למלא את כל השורה השלישית משום שמספר משבצות הגריד הוא 5 והרמזים (1+4) מסתכמים ב-5.
בשורה הרביעית נוכל למלא 3 משבצות מתוך הרמז "4" ע"י שימוש בשיטת ה"ספירה וחפיפה".
מאחר שבטור השלישי הרמז "2" כבר מוצב על גבי הגריד, נמלא את שאר המשבצות בצבע הרקע.
נתבונן ברמז "1" שבטור הראשון (מוקף באדום) ונבחין שכיוון המשולש שלו תואם את הרמז שכבר מוצב על גבי הגריד. לפיכך, את שתי המשבצות שמתחתיו (מסומנות בנקודה אדומה) נוכל למלא בלבן.
נמשיך עם הטור הראשון: נוכל להציב את שני הרמזים בשתי משבצות הגריד שנותרו ריקות.
באותו אופן נשלים את הרמזים בטור השני והחמישי (מספר המשבצות הריקות בגריד תואם את מספר הרמזים).
נמלא בצבע רקע את המשבצות שנותרו בשורה השנייה והחמישית מאחר שבגריד כבר מופיעים הרצפים הנדרשים עפ"י הרמזים.

נותרה משבצת ריקה אחת. הרמז היחיד שאפשר להציב במשבצת זו הוא זה שמסומן בעיגול אדום.
לאחר הצבת רמז זה השלמנו את פתרון הפאזל.
דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה