סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

דוגמה 3: פתרון פאזל מורכב
(שיטת ה"רב-שורות")

כאן נפתור פאזל תוך שימוש בשיטה שנקראת "רב-שורות".
סוג זה של לוגיקה מערב התבוננות ביותר משורה אחת או יותר מטור אחד.

נתבונן בשורה האחרונה. אם היינו יכולים לדעת היכן למקם את רצף ה-"10" זה היה יכול לעזור לנו מאוד בפתרון הפאזל.

ראשית נראה מה קורה כאשר אנחנו מתחילים את הרצף מימין. המשבצות השחורות המסומנות בנקודות האדומות סותרות את הרמזים הנתונים בשורה הלפני אחרונה (1,1).
למעשה ניתן לראות שכל רצף של "10" שייערב את המשבצת ה-13 (המסומנת בחץ ירוק) הוא לא אפשרי משום שיכלול גם את המשבצת ה-12 ובכך ייווצר רצף של "2" (מוקף באדום) שסותר את הרמז "1" בשורה ה-19.
לאור זאת ניתן בביטחה למלא בלבן את המשבצת המסומנת בנקודה אדומה, וגם את כל המשבצות לימינה משום שאי אפשר להציב בהן את רצף ה-"10". כעת נוכל למלא בשחור 8 משבצות מתוך הרמז "10".
נתבונן ברמז "8" שבטור האחרון (מסומן בחץ אדום). נציב רצף של "8" מלמעלה למטה ונבחין שוב בסתירה בין תוצאות ההצבה לרמזים (2,2) שבטור הלפני אחרון. לפיכך, נוכל בוודאות למלא את שש המשבצות הראשונות בצבע רקע לבן.
המשבצת השחורה שמסומנת ב-X גם היא חייבת להיות לבנה.
עכשיו ננסה להציב את רצף ה-"8" מתחתית הגריד כלפי מעלה. נשתמש באותה לוגיקה ונגיע למסקנה שהמשבצות שמסומנות ב-X חייבות אף הן להיות לבנות.
לאחר שנמלא בלבן את המשבצות הנ"ל, נוכל להציב על גבי הגריד 7 משבצות מתוך הרמז "8".
דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה