סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)

זוהי דוגמה מצויינת של הסקת מסקנות מורכבת.

נתחיל במילוי הפאזל על פי הרמזים הנתונים. כפי שניתן לראות - זה לא הרבה.
עכשיו נביט במשבצת שמסומנת בירוק.
על פי הרמזים שבטור זה (מוקף באדום), המשבצת השחורה שמוצבת מעל העיגול הירוק יכולה להיות אחת משתיים: הרמז "1" או חלק מהרמז "2". נראה כיצד ייראו שתי אפשרויות אלה.
כך ייראה הפאזל אם המשבצת השחורה היא הרמז "1".
אם המשבצת השחורה היא חלק מהרמז "2", על פי שאר הרמזים שבטור זה עלינו להציב שלוש משבצות שחורות (שלושה רמזים של "1") מתחתיה.
כך או כך, המשבצת שמסומנת בנקודה אדומה חייבת להיות לבנה.
דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה