סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

דוגמה 6: חילוץ צבע

זהו פאזל פשוט של 3 צבעים.

קל לראות שאת הרמז "6" ניתן להציב אך ורק היכן שמיקמנו משום שרק טור אחד מתחיל עם רמז בצבע אדום.

נשתמש ב-Shift+קליק שמאלי שמסמן O על גבי משבצות הגריד על מנת "לבטל" את כל המשבצות שאינן יכולות להיות בצבע אדום.
כך ייראה הגריד לאחר הסימון. תצוגה זו מקלה מאוד על פתרון הרמזים האדומים. שימו לב לשני הרמזים "7" שבשורות 5- ו-6 ולרמז "4" בשורה 7.
זיכרו רק שה-"O" תוחם את גבולות הצבע האדום, לא את השחור!
דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה