סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

לוגיקה מורכבת - צבע

כמעט בלתי אפשרי לפתור פאזלים עם צבע מורכבים בלי להשתמש ב-X-ים וב-O-ים (ראה ב"כלים ועזרים"). דוגמה 6 מתארת כיצד להניח את ה-O-ים על פני הגריד במקומות בהם לא ניתן לצבוע בשחור. באותו אופן תוכלו להשתמש ב-X-ים כדי לסמן משבצות שיכולות להיות אך ורק עבור צבע מסויים (בדוגמה שלפנינו - הצבע האדום).

נתבונן בשורה שלהלן.

O מסמן את המקומות בהם אדום לא יכול להופיע. לפיכך נוכל לשים O אחד בצד שמאל (הרמז הוא שחור 1) ושני O-ים בצד ימין (הרמז הוא 2 שחורים). האם ניתן לסמן בשורה דברים נוספים?

על פניו נראה שלא. אין מספיק רמזים כדי למלא משבצות כלשהן. אבל בואו נתבונן יותר מקרוב.

המשבצת השחורה (שכבר מופיעה על הגריד) יכולה להיות אחת משלוש אפשרויות:

אפשרות אחת - הרמז השמאלי
נניח שהמשבצת שייכת לרמז הראשון משמאל (שחור 1). או אז כל המשבצות משמאל לה חייבות להיות בלבן, כמתואר בציור.

אפשרות שנייה - הרמז האמצעי
נניח שהמשבצת השחורה שייכת לרמז האמצעי (2 שחורים). עלינו להוסיף עוד משבצת אחת שחורה, וזאת יכולה להופיע או אחרי המשבצת הנתונה:

או לפני המשבצת הנתונה:

בשני המקרים, משמאל למשבצת השחורה צריכות להופיע 3 משבצות אדומות, או משבצות של הרקע. לכן, המשבצות המסומנות בנקודות ירוקות לא יכולות להיות בשחור.

אפשרות שלישית - הרמז הימני
נניח שהמשבצת השחורה שייכת לרמז האחרון (2 שחורים). אם כך הדבר, השורה תהיה חייבת להיות כך:

כפי שניתן לראות, לא חשוב איזה מהרמזים שייך לשחור, בכל מקרה המשבצות השביעית והשמינית לא יכולות להיות שחורות לכן תוכלו לסמן אותן ב-X כדי לציין בפניכם שמשבצות אלה יכולות להיות רק אדומות.

היגיון דומה ניתן להפעיל על הצד הימני של המשבצת השחורה כדי להניב את התוצאה הבאה: משבצות 12 ו-13 לא יכולות להיות שחורות ולכן נסמנן ב-X.

אם אתם מעוניינים לתרגל סוג זה של פאזלים, פאזל מצויין שיש בו שימוש רב בסוג זה של פתרון הוא Corn.

דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה