סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

להלן שלוש דוגמאות נוספות להדגמת פתרון פאזלים בצבע.

דוגמה א':
להזכירכם, O מסמן את המקומות בהם אדום לא יכול להופיע. בשורה זו יש לנו שני O-ים שמפרידים בין שתי משבצות ריקות. כלומר, רק בין שני ה-O-ים ניתן להכניס אדום. אבל שני הרמזים האדומים בשורה הם של "3" ולכן לא ניתן להכניסם.

לפיכך, אנחנו יכולים להוסיף O בשתי המשבצות שבין ה-O-ים, כמתואר בציור.

דוגמה ב':
כאן מסומנות שתי משבצות שחורות שמופרדות ע"י שתי משבצות ריקות. שתי המשבצות הריקות לא יכולות להיות באדום משום ששני הרמזים באדום הם של "3" (גדול מ-2). המשבצות הריקות גם לא יכולות להיות מופרדות בצבע רקע (לבן) משום שאז יהיו לנו שני רמזים שחורים אחד אחר השני, וזה נוגד את מנח הרמזים של השורה.

כך ייראה הפאזל אם המשבצת השחורה היא הרמז "7". שימו לב שמעל הרמז "7" עלינו להציב את הרמזים 2, 1, 1.

דוגמה ג':
בשורה זו מופיעות שתי משבצות שחורות. נוכל להוסיף שני O-ים בצד שמאל (הרמז הוא 2 שחורים) וחמישה O-ים בצד ימין (3 שחורים + משבצת הפרדה אחת לפחות + רמז שחור). האם נוכל לבצע דברים נוספים בשורה?

מקרה אחד: המשבצות השחורות שייכות לרמז הראשון
אם שתי המשבצות השחורות שייכות לרמז השמאלי (2 שחורים) - כל המשבצות שמשמאל להן יהיו בצבע הרקע (לבן).

מקרה שני: המשבצות השחורות שייכות לרמז האחרון
אם שתי המשבצות השחורות הן חלק מהרמז הימני (3 שחורים) - אנחנו יודעים שמייד אחריהן חייבת להיות לפחות משבצת רקע אחד ולאחריה משבצת שחורה אחת לפני שנוכל לצבוע משבצת באדום.

בכל מקרה, אנחנו יכולים להוסיף שני O-ים משמאל לשתי המשבצות השחורות כדי לסמן שמשבצות אלה לא יכולות להיות באדום.

דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה