דוגמה ליצירת טרידלר

כיצד ליצור טרידלר מהתמונה הבאה?
העלו את התמונה והתאימו את גודלה ומיקומה.
התחילו לצייר על התמונה שמופיעה ברקע.
הביטו בפאזל (הסיטו לצד ימין את הסמן השולט על חוזק התמונה).
הפאזל הסופי ייראה כך:
בחזרה לסדנת היצירה