חוקי התשבץ

  • גרידלרים הם תשבצים לוגיים המכילים רמזים מספריים מסביב לגריד. פתרונם יוצר תמונה.   
  • כל רמז מציין את מספר המשבצות הרציפות של צבע מסויים.
  • בין משבצות רציפות חייבת להיות לפחות משבצת אחת ריקה.
  • סדר הרמזים הוא גם הסדר שבו יופיעו המשבצות הרציפות על גבי הגריד.