T-Match

טורניר ה-T-Match הוא סדרה של משחקים שמתקיימים בימי שבת. כל משחק נערך בשעה אחרת של היום (שעה זוגית או אי-זוגית), עד להשלמת 12 משחקים. עליך לעקוב אחרי חדשות האתר כדי לדעת מתי מתקיים המשחק הבא.

טורניר 7

תאריך התחלה: 11 אפריל 2015

4 ימים, 6 שעות, 53 דקות נשארו עד המשחק הבא

נקודות ומיקום

האם אתה אחד מהפותרים המצטיינים בעולם או במדינתך?
בדוק את מיקומך ומספר הנקודות שלך בטורניר זה.