T-Match

טורניר ה-T-Match הוא סדרה של משחקים שמתקיימים בימי שבת. כל משחק נערך בשעה אחרת של היום (שעה זוגית או אי-זוגית), עד להשלמת 12 משחקים. עליך לעקוב אחרי חדשות האתר כדי לדעת מתי מתקיים המשחק הבא.

טורניר 6

תאריך התחלה: 20 ספטמבר 2014

0 ימים, 0 שעות, דקות נשארו עד המשחק הבא

נקודות ומיקום - טורניר 5

האם אתה אחד מהפותרים המצטיינים בעולם או במדינתך?
בדוק את מיקומך ומספר הנקודות שלך בטורניר זה.