מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
21243 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 25/08/16 7
21242 Binary, 3 25/08/16 72
21241 Straights, 8 25/08/16 37
21240 Futoshiki, 14 25/08/16 171
21239 קלקודוקו, 8 25/08/16 37
21238 Kakuro, 5 25/08/16 76
21237 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 25/08/16 116
21236 Sudoku, Rectangular Blocks 15 25/08/16 139
21235 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 10 25/08/16 60
21234 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 24/08/16 9 00:00:16
21233 Binary, 4 24/08/16 65 00:02:47
21232 Straights, 7 24/08/16 19 00:00:48
21231 Futoshiki, 8 24/08/16 53 00:07:14
21230 קלקודוקו, 8 24/08/16 36 00:06:06
21229 Kakuro, 3 24/08/16 46 00:02:27
21228 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 24/08/16 161 01:01:52
21227 Sudoku, Rectangular Blocks 15 24/08/16 150
21226 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 24/08/16 19 00:01:51
21225 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 23/08/16 36 00:04:00
21224 Binary, 7 23/08/16 137 00:16:13
21223 Straights, 8 23/08/16 27 00:01:31
21222 Futoshiki, 6 23/08/16 35 00:04:19
21221 קלקודוקו, 8 23/08/16 35 00:05:29
21220 Kakuro, 6 23/08/16 86 00:13:17
21219 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 23/08/16 96 00:27:53
21218 Sudoku, Rectangular Blocks 6 23/08/16 22 00:00:50
21217 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 9 23/08/16 51 00:12:18
21216 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 22/08/16 41 00:05:20
21215 Binary, 4 22/08/16 97 00:10:50
21214 Straights, 8 22/08/16 29 00:01:34
21213 Futoshiki, 12 22/08/16 118 01:10:27
21212 קלקודוקו, 4 22/08/16 9 00:00:43
21211 Kakuro, 6 22/08/16 90 00:08:39
21210 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 22/08/16 140
21209 Sudoku, Rectangular Blocks 15 22/08/16 139
21208 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 22/08/16 18 00:00:39
21207 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 21/08/16 18 00:00:51
21206 Binary, 5 21/08/16 99 00:07:13
21205 Straights, 9 21/08/16 56 00:17:33
21204 Futoshiki, 13 21/08/16 139
21203 קלקודוקו, 5 21/08/16 14 00:01:19
21202 Kakuro, 2 21/08/16 30 00:05:12
21201 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 21/08/16 200 00:37:46
21200 Sudoku, Rectangular Blocks 4 21/08/16 12 00:00:24
21199 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 21/08/16 42 00:09:55
21198 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 20/08/16 24 00:01:36
21197 Binary, 0 20/08/16 19 00:00:45
21196 Straights, 9 20/08/16 35 00:03:19
21195 Futoshiki, 5 20/08/16 21 00:02:56
21194 קלקודוקו, 6 20/08/16 20 00:03:19
21193 Kakuro, 6 20/08/16 86 00:14:49
21192 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Flower-4 20/08/16 149 00:32:04
21191 Sudoku, Rectangular Blocks 9 20/08/16 62 00:18:54
21190 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 20/08/16 44 00:09:17
21189 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 19/08/16 36 00:03:14
21188 Binary, 0 19/08/16 17 00:00:39
21187 Straights, 6 19/08/16 19 00:00:52
21186 Futoshiki, 12 19/08/16 130 01:20:53
21185 קלקודוקו, 4 19/08/16 8 00:00:35
21184 Kakuro, 1 19/08/16 12 00:01:24
21183 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 19/08/16 234 01:06:42
21182 Sudoku, Rectangular Blocks 4 19/08/16 11 00:00:23
21181 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 19/08/16 10 00:00:24
21180 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 18/08/16 37 00:04:19
21179 Binary, 4 18/08/16 73 00:04:42
21178 Straights, 9 18/08/16 43 00:04:33
21177 Futoshiki, 12 18/08/16 124 01:19:07
21176 קלקודוקו, 8 18/08/16 35 00:09:27
21175 Kakuro, 3 18/08/16 48 00:05:18
21174 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 18/08/16 226 01:08:52
21173 Sudoku, Rectangular Blocks 15 18/08/16 140
21172 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 18/08/16 17 00:00:52
21171 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 17/08/16 7 00:00:18
21170 Binary, 5 17/08/16 72 00:07:00
21169 Straights, 6 17/08/16 21 00:01:58
21168 Futoshiki, 14 17/08/16 166 01:42:20
21167 קלקודוקו, 4 17/08/16 10 00:00:58
21166 Kakuro, 2 17/08/16 28 00:03:47
21165 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 17/08/16 174 01:01:42
21164 Sudoku, Rectangular Blocks 15 17/08/16 151
21163 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 17/08/16 39 00:05:58