מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
25225 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 19/05/18 16 00:00:44
25224 Binary, 1 19/05/18 34 00:01:57
25223 Straights, 6 19/05/18 13 00:00:35
25222 Kakuro, 4 19/05/18 56 00:05:33
25221 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 19/05/18 138 00:47:08
25220 Sudoku, Rectangular Blocks 12 19/05/18 97
25219 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 18/05/18 7 00:00:11
25218 Binary, 2 18/05/18 41 00:02:19
25217 Straights, 7 18/05/18 20 00:00:53
25216 Kakuro, 1 18/05/18 20 00:01:34
25215 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 18/05/18 174 01:20:46
25214 Sudoku, Rectangular Blocks 9 18/05/18 49 00:07:48
25213 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 17/05/18 26 00:03:14
25212 Binary, 1 17/05/18 20 00:00:31
25211 Straights, 7 17/05/18 32 00:09:26
25210 Kakuro, 3 17/05/18 48 00:06:19
25209 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 17/05/18 104 00:23:19
25208 Sudoku, Rectangular Blocks 16 17/05/18 166
25207 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 16/05/18 10 00:00:14
25206 Binary, 1 16/05/18 25 00:01:07
25205 Straights, 8 16/05/18 35 00:05:46
25204 Kakuro, 3 16/05/18 48 00:06:32
25203 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 16/05/18 109 00:21:37
25202 Sudoku, Rectangular Blocks 9 16/05/18 53 00:06:57
25201 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 16/05/18 41 00:07:04
25200 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 15/05/18 9 00:00:15
25199 Binary, 3 15/05/18 64 00:07:53
25198 Straights, 6 15/05/18 22 00:02:13
25197 Kakuro, 2 15/05/18 32 00:02:26
25196 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 15/05/18 106 00:21:35
25195 Sudoku, Rectangular Blocks 16 15/05/18 156
25194 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 15/05/18 18 00:01:17
25193 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 14/05/18 32 00:03:16
25192 Binary, 1 14/05/18 24 00:01:01
25191 Straights, 7 14/05/18 18 00:00:50
25190 Kakuro, 6 14/05/18 83 00:12:16
25189 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 14/05/18 169 00:33:23
25188 Sudoku, Rectangular Blocks 16 14/05/18 160 01:15:14
25187 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 4 14/05/18 10 00:00:20
25186 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 13/05/18 14 00:00:39
25185 Binary, 2 13/05/18 51 00:04:52
25184 Straights, 9 13/05/18 33 00:02:30
25183 Kakuro, 4 13/05/18 60 00:07:11
25182 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 13/05/18 210 00:52:52
25181 Sudoku, Rectangular Blocks 4 13/05/18 10 00:00:16
25180 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 5 13/05/18 15 00:00:38
25179 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 12/05/18 13 00:00:43
25178 Binary, 0 12/05/18 18 00:00:36
25177 Straights, 9 12/05/18 44 00:06:15
25176 Kakuro, 4 12/05/18 54 00:03:18
25175 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 12/05/18 224 01:32:21
25174 Sudoku, Rectangular Blocks 9 12/05/18 53 00:09:25
25173 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 6 12/05/18 24 00:01:46
25172 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 11/05/18 9 00:00:15
25171 Binary, 1 11/05/18 38 00:02:22
25170 Straights, 6 11/05/18 22 00:03:45
25169 Kakuro, 6 11/05/18 84 00:12:31
25168 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 11/05/18 142 00:38:45
25167 Sudoku, Rectangular Blocks 16 11/05/18 158
25166 Sudoku, No Blocks (Latin Square) 8 11/05/18 42 00:09:16