מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
26180 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 17/11/18 14
26179 Binary, 2 17/11/18 60
26178 Kakuro, 2 17/11/18 33
26177 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 17/11/18 118
26176 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 16/11/18 13 00:00:31
26175 Binary, 2 16/11/18 32 00:01:19
26174 Kakuro, 6 16/11/18 93 00:15:18
26173 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 16/11/18 98 00:31:14
26172 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 15/11/18 12 00:00:19
26171 Binary, 1 15/11/18 40 00:04:13
26170 Kakuro, 3 15/11/18 40 00:03:41
26169 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 15/11/18 234 01:22:54
26168 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 14/11/18 9 00:00:13
26167 Binary, 0 14/11/18 17 00:00:29
26166 Kakuro, 1 14/11/18 12 00:00:35
26165 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 14/11/18 221 01:15:14
26164 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 13/11/18 7 00:00:11
26163 Binary, 0 13/11/18 13 00:00:16
26162 Kakuro, 2 13/11/18 30 00:03:52
26161 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 13/11/18 224 01:09:27
26160 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 12/11/18 7 00:00:09
26159 Binary, 0 12/11/18 8 00:00:11
26158 Kakuro, 1 12/11/18 16 00:02:37
26157 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 12/11/18 104 00:18:26
26156 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 11/11/18 17 00:01:03
26155 Binary, 0 11/11/18 11 00:00:14
26154 Kakuro, 3 11/11/18 42 00:05:28
26153 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 11/11/18 140 00:37:26
26152 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 10/11/18 14 00:00:28
26151 Binary, 2 10/11/18 52 00:04:37
26150 Kakuro, 2 10/11/18 28 00:01:44
26149 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 10/11/18 118 00:42:36
26148 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 09/11/18 20 00:00:59
26147 Binary, 2 09/11/18 48 00:03:44
26146 Kakuro, 3 09/11/18 45 00:09:49
26145 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Double-Doku 09/11/18 96 00:15:19