מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
25577 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 16/07/18 17 00:00:39
25576 Binary, 4 16/07/18 62 00:06:27
25575 Straights, 5 16/07/18 8 00:00:14
25574 Kakuro, 3 16/07/18 36 00:03:31
25573 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 16/07/18 110 00:20:30
25572 Sudoku, Rectangular Blocks 4 16/07/18 12 00:00:20
25571 Bricks, No Blocks (Latin Square) 9 15/07/18 41 00:04:41
25570 Binary, 0 15/07/18 18 00:00:40
25569 Straights, 5 15/07/18 14 00:01:01
25568 Kakuro, 6 15/07/18 91 00:11:41
25567 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 15/07/18 139 00:32:00
25566 Sudoku, Rectangular Blocks 9 15/07/18 51 00:09:43
25565 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 14/07/18 24 00:01:37
25564 Binary, 1 14/07/18 19 00:00:45
25563 Straights, 9 14/07/18 34 00:02:47
25562 Kakuro, 3 14/07/18 44 00:03:31
25561 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 14/07/18 107 00:19:31
25560 Sudoku, Rectangular Blocks 6 14/07/18 25 00:01:35
25559 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 13/07/18 13 00:00:47
25558 Binary, 2 13/07/18 46 00:03:45
25557 Straights, 6 13/07/18 12 00:00:28
25556 Kakuro, 4 13/07/18 64 00:09:23
25555 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Butterfly 13/07/18 108 00:23:20
25554 Sudoku, Rectangular Blocks 12 13/07/18 98 00:46:00
25553 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 12/07/18 20 00:01:49
25552 Binary, 4 12/07/18 59 00:04:56
25551 Straights, 9 12/07/18 44 00:08:02
25550 Kakuro, 3 12/07/18 44 00:06:41
25549 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 12/07/18 137 00:45:41
25548 Sudoku, Rectangular Blocks 16 12/07/18 172
25547 Bricks, No Blocks (Latin Square) 4 11/07/18 7 00:00:09
25546 Binary, 2 11/07/18 40 00:03:36
25545 Straights, 7 11/07/18 26 00:01:53
25544 Kakuro, 2 11/07/18 28 00:03:52
25543 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 11/07/18 102 00:22:21
25542 Sudoku, Rectangular Blocks 16 11/07/18 154 02:11:50
25541 Bricks, No Blocks (Latin Square) 9 10/07/18 41 00:03:55
25540 Binary, 1 10/07/18 34 00:01:24
25539 Straights, 6 10/07/18 18 00:01:02
25538 Kakuro, 4 10/07/18 54 00:19:19
25537 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 10/07/18 143 00:30:03
25536 Sudoku, Rectangular Blocks 6 10/07/18 26 00:01:53
25535 Bricks, No Blocks (Latin Square) 7 09/07/18 18 00:00:47
25534 Binary, 2 09/07/18 43 00:04:24
25533 Straights, 9 09/07/18 34 00:03:07
25532 Kakuro, 3 09/07/18 48 00:04:46
25531 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai Near-2 09/07/18 117 00:34:58
25530 Sudoku, Rectangular Blocks 16 09/07/18 168 03:04:10
25529 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 08/07/18 24 00:01:22
25528 Binary, 0 08/07/18 19 00:00:42
25527 Straights, 7 08/07/18 28 00:03:54
25526 Kakuro, 3 08/07/18 45 00:07:55
25525 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 08/07/18 141 00:47:18
25524 Sudoku, Rectangular Blocks 16 08/07/18 158 01:56:10