מספר תיאור תאריך נקודות זמן ממוצע הזמן שלך פתורים קנס
25956 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 22/09/18 9 00:00:14
25955 Binary, 2 22/09/18 33 00:01:03
25954 Kakuro, 3 22/09/18 44 00:08:38
25953 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 22/09/18 168 00:41:58
25952 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 21/09/18 9 00:00:13
25951 Binary, 1 21/09/18 20 00:00:35
25950 Kakuro, 4 21/09/18 52 00:20:51
25949 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 21/09/18 227 01:02:33
25948 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 20/09/18 27 00:05:41
25947 Binary, 1 20/09/18 34 00:02:16
25946 Kakuro, 6 20/09/18 82 00:22:54
25945 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 20/09/18 177 00:49:35
25944 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 19/09/18 27 00:01:56
25943 Binary, 3 19/09/18 42 00:02:33
25942 Kakuro, 6 19/09/18 94 00:10:11
25941 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 19/09/18 230 01:15:28
25940 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 18/09/18 9 00:00:13
25939 Binary, 3 18/09/18 63 00:07:08
25938 Kakuro, 6 18/09/18 101 00:22:13
25937 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sensei 18/09/18 114 00:30:07
25936 Bricks, No Blocks (Latin Square) 9 17/09/18 41 00:04:15
25935 Binary, 1 17/09/18 20 00:00:31
25934 Kakuro, 4 17/09/18 58 00:10:03
25933 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Sohei 17/09/18 206 00:41:17
25932 Bricks, No Blocks (Latin Square) 5 16/09/18 9 00:00:15
25931 Binary, 1 16/09/18 25 00:01:14
25930 Kakuro, 3 16/09/18 39 00:04:18
25929 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 16/09/18 144 00:34:20
25928 Sudoku, Rectangular Blocks 12 16/09/18 99 00:36:57
25927 Bricks, No Blocks (Latin Square) 6 15/09/18 14 00:00:36
25926 Binary, 3 15/09/18 66 00:10:05
25925 Kakuro, 3 15/09/18 52 00:05:01
25924 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Gattai-3 15/09/18 153 00:51:45
25923 Sudoku, Rectangular Blocks 16 15/09/18 156 01:27:54
25922 Bricks, No Blocks (Latin Square) 8 14/09/18 46 00:08:43
25921 Binary, 2 14/09/18 32 00:01:29
25920 Kakuro, 2 14/09/18 34 00:09:14
25919 Sudoku, Rectangular Blocks 9 Wing-3 14/09/18 165 00:43:12
25918 Sudoku, Rectangular Blocks 12 14/09/18 88 00:25:26