Triddlers

直接パズルIDへ行く

Cartoons and Comics: Comic Strips and Panels: Ze Carioca

パズルの選択方法
解答した Question 順番
Show more filters >>>
結果 8 の 8
ページのパズル数
ページ of 1
ID 解説 作者 日付 規模 点数 人気度 平均時間 解答した
9906 Ze Carioca - at Carnival ANA_LILI 11/08/17 (18+24)x(25+25)x6 4,012 81.95% 0:55:11
9644 Ze Carioca - Face ANA_LILI 11/06/28 (14+17)x(21+13)x8 1,527 84.19% 0:25:59
9642 Ze Carioca - Rosinha ANA_LILI 11/06/28 (8+21)x(27+23)x7 2,765 76.88% 0:23:10
9640 Ze Carioca - Pedrao ANA_LILI 11/06/28 (8+32)x(30+20)x6 4,159 76.25% 0:30:04
9639 Ze Carioca - Afonsinho ANA_LILI 11/06/28 (8+27)x(29+21)x8 4,930 79.38% 0:36:08
9638 Ze Carioca - Rocha Vaz ANA_LILI 11/06/28 (18+32)x(17+30)x8 5,824 78.12% 0:42:06
9637 Ze Carioca - Ze Galo ANA_LILI 11/06/28 (14+33)x(25+25)x7 6,270 79.86% 0:43:07
9635 Ze Carioca - Nestor ANA_LILI 11/06/28 (16+23)x(12+24)x2 41,025 62.50% 0:24:42
結果 8 の 8
ページのパズル数
ページ of 1