Abstracte en subjectieve kwaliteit: kan worden bestudeerd, maar niet objectief gemeten, geteld, gewogen of vergeleken.