Griddlers handleiding - puzzels oplossen

Voorbeeld 1: Een eenvoudige puzzel   Voorbeeld 5 : Oplossen met complexe logica (b)
Voorbeeld 2: Een puzzel met driehoeken   Voorbeeld 6: Elimineren van kleuren
Voorbeeld 3: Oplossen via meerdere lijnen   Voorbeeld 7: Complexe kleurenlogica
Voorbeeld 4: Oplossen met complexe logica (a)   Voorbeeld 8: Nog meer kleurenlogica

Voorbeeld 3: Oplossen via meerdere lijnen.

Hier is een voorbeeld van MLS (Multi Line Solving - oplossen via meerdere lijnen).
Dit type logica houdt in dat er naar aanwijzingen in meer dan een rij of kolom gekeken wordt.

Kijk naar de laatste rij. Als we uit kunnen vinden waar de groep van 10 geplaatst moet worden, zou dat flink helpen.

Kijk eerst eens wat er gebeurt als we de laatste 10 hokjes zwart maken en de daarop aansluitende kolommen invullen. De aanwijzingen van de 19de rij (1,1) deze kunnen (gemarkeerd met rode punten) zo niet kloppen. De 10 kan hier dus niet staan.
In feite zie je dat elke groep van 10 waarbij het dertiende hokje betrokken is (gemarkeerd met de groene pijl) onmogelijk is, omdat dan ook het 12de hokje gevuld zou moeten worden en dat een groep van "2" zou maken (omcirkeld met rood) wat in strijd is met de aanwijzing "1" in de 19de rij.
Hierdoor kunnen we het 13e hokje (gemarkeerd met een rode stip) wit maken en ook alle hokjes aan de rechterkant ervan. Nu kunnen we een groep van 8 hokjes zwart maken.
We kunnen ook kijken naar de aanwijzing "8" in de laatste kolom (gemarkeerd met een rode pijl). We hebben een groep van 8 zwarten nodig. Maar we weten dat er in de 19e kolom blokken van maximaal 2 hokjes nodig zijn (omcirkeld met rood). Zoals je ziet kunnen de bovenste 6 hokjes in de achterste kolom daarom uitgesloten worden.
Het zwarte hokje gemarkeerd met X moet ook wit worden.
Laten we proberen om de groep van 8 onderaan te plaatsen. Aan de hand van dezelfde logica moeten de hokjes gemarkeerd met een X wit worden.
Als we eenmaal de witten hebben ingekleurd kunnen we gemakkelijk de groep van 7 zwarten invullen. Dit zou het resultaat zijn. Er is te zien dat door het gebruik van simpel MLS we een goede start met deze puzzel kunnen maken.
Voorbeeld 1: Een eenvoudige puzzel  |  Voorbeeld 2: Een puzzel met driehoeken  |  Voorbeeld 3: Oplossen via meerdere lijnen
Voorbeeld 4: Oplossen met complexe logica (a)  |  Voorbeeld 5 : Oplossen met complexe logica (b)  |  Voorbeeld 6: Elimineren van kleuren
Voorbeeld 7: Complexe kleurenlogica  |  Voorbeeld 8: Nog meer kleurenlogica
Uitleg | Meer voorbeelden | Puzzelvenster | Vraag om hulp