Przewodnik po obrazkach logicznych - Rozwiązywanie łamigłówek

Przykład 1: Prosta Układanka   Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)
Przykład 2: Obrazek z Trójkątami   Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)   Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)   Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów

Przykład 2: Rozwiązywanie obrazka z trójkątami

Zasadniczo trójkątne obrazki rozwiązuje się tak samo jak kwadratowe. Trójkąty mogą znajdować się zarówno przy wypełnionych kolorem kwadratach oraz przy obróconych trójkatach. Nie trzeba wypełniać kwadratów stanowiacych tło obrazka.

Teraz popatrzmy na tę układankę:

Zwróć uwagę na pierwszy rząd (ten zaznaczony na czerwono). Pierwsze dwa trójkąty są innego koloru, więc mogą się znajdować obok siebie w obrazku. Natomiast drugi i trzeci są takie same, zatem muszą być oddzielone co najmniej jedym pustym kwadratem. Trzeci i czwarty są innego koloru i mogą leżeć obok siebie.

Analogicznie w ostatnim rzędzie (zaznaczonym na zielono), trójkąty są takie same, więc muszą być oddzielone od siebie co najmniej jednym pustym polem.
Zacznijmy.

Możemy z miejsca pokolorować środkowy rząd.
Jest tam pięć możliwych kwadratów a suma liczb na wskazówkach to też 5.
Możemy też pokolorować trzy kwadraty ze wskazówki "4" w czwartym rzędzie licząc liczbę kwadratów, które się pokrywają.
Ponieważ już uzupełniliśmy środkową kolumnę, można wypełnić tło.
Jeśli spojrzysz na trójkąt w pierwszej kolumnie (zakreślony na czerwono) zobaczysz, że pasuje do trójkąta we wskazówce. Zatem wszystko co jest poniżej tego trójkąta musi być białe (stanowi tło).
Dokończmy pierwszą kolumnę - wskazówki mówią, że można zamalować pozostałe dwa pola.
Druga i piąta kolumna to wypełnianie pól. Nie trzeba myśleć.
Wypełniając tłem pozostałe pola w drugim i piątym rzędzie póki oba nie będą miały wymaganych pól.

Popatrz na pozostałe nieużyte wskazówki. Musimy umieścić ten trójkąt na ostatnim pustym polu.
Umieszczamy prawidłowy trójkąt i tak oto rozwiązaliśmy obrazek!
Przykład 1: Prosta Układanka  |  Przykład 2: Obrazek z Trójkątami  |  Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)  |  Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)  |  Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów  |  Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów
Zasady | Zobacz więcej przykładów | Okno Rozwiązywania | Pomoc w rozwiązywaniu