Przewodnik po obrazkach logicznych - Rozwiązywanie łamigłówek

Przykład 1: Prosta Układanka   Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)
Przykład 2: Obrazek z Trójkątami   Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)   Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)   Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów

Przykład 3: Metoda MLS (ang. multi line solving, rozwiązywanie wielu linii)

To jest przykład na używanie metody MLS (ang. multi line solving, rozwiązywanie wielu linii).
Ta metoda wymaga patrzenia na wskazówki w więcej niż jednym rzędzie czy kolumnie na raz.

Spójrz na ostatni rząd. Poznanie pozycji bloku 10 pól bardzo by pomogło.

Po pierwsze, zobaczmy, co się stanie jeśli 10 ostatnich pól zamalujemy na czarno. Ponieważ naruszone zostały wskazówki 19 rzędu - 1,1 (zaznaczone czerwonymi kropkami), blok 10 pól nie może tam być położony.
Właściwie, każda grupa 10 pól zawierająca trzynaste pole (zielona strzałka) jest nieprawidłowa, ponieważ wtedy dwunasty kwadrat też musi być zamalowany i tworzy się grupa dwóch zamalowanych pól (zakreślone na czerwono) co jest niedozwolone przez wskazówki "1" w 19-tym rzędzie.
Z tego wynika, że możemy zaznaczyć trzynaste pole (czerwona kropka), a także wszystkie pola leżące po jego prawej na biało. Teraz można osiem kwadratów zamalować na czarno.
Popatrzmy też na wskazówkę "8" w ostatniej kolumnie (zaznaczonej czerwoną strzałką). Musimy znaleźć grupę ośmiu czarnych kwadratów. Wiemy, że największa możliwa grupa w 19tej kolumnie to 2 (zakreślone na czerwono). Jak widać to eliminuje pierwsze sześć kwadratów w kolumnie.
Czarny kwadrat zaznaczony X też musi być biały.
A teraz sprawdźmy od dołu. Używając tego samego schematu, można dojść do wniosku, że kwadraty zaznaczone X muszą być białe.
Kiedy już je przemalujemy, łatwo można zakolorować grupę 7 kwadratów na czarno. To jest nasz rezultat. Widać, że używając nawet prostego MLS można uzyskać duży postęp na początku rozwiązywania tego obrazka.
Przykład 1: Prosta Układanka  |  Przykład 2: Obrazek z Trójkątami  |  Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)  |  Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)  |  Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów  |  Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów
Zasady | Zobacz więcej przykładów | Okno Rozwiązywania | Pomoc w rozwiązywaniu