ID Descrição Data Pontos Tempo Médio Seu Tempo Resolvidos Penalização
22139 Kakuro, 2 07-12-2016 36
22138 Kakuro, 3 07-12-2016 48
22137 Kakuro, 2 07-12-2016 34
22136 Kakuro, 2 07-12-2016 36
22135 Kakuro, 2 07-12-2016 38
22134 Binário, 2 06-12-2016 44 00:01:47
22133 Straights, 9 06-12-2016 49 00:08:55
22132 Futoshiki, 12 06-12-2016 122
22131 Kalkuldoku, 6 06-12-2016 21 00:03:32
22130 Kakuro, 3 06-12-2016 41 00:04:04
22129 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Double-Doku 06-12-2016 93 00:16:29
22128 Sudoku, Blocos Rectangulares 12 06-12-2016 94
22127 Binário, 2 05-12-2016 53 00:07:04
22126 Straights, 9 05-12-2016 44 00:05:23
22125 Futoshiki, 5 05-12-2016 23 00:02:06
22124 Kalkuldoku, 4 05-12-2016 10 00:00:40
22123 Kakuro, 1 05-12-2016 16 00:02:28
22122 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Flower-4 05-12-2016 148 00:31:02
22121 Sudoku, Blocos Rectangulares 16 05-12-2016 165
22120 Binário, 7 04-12-2016 105 00:06:31
22119 Straights, 5 04-12-2016 14 00:00:32
22118 Futoshiki, 14 04-12-2016 159 01:30:46
22117 Kalkuldoku, 7 04-12-2016 26 00:05:02
22116 Kakuro, 2 04-12-2016 30 00:04:50
22115 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Sensei 04-12-2016 110 00:24:37
22114 Sudoku, Blocos Rectangulares 15 04-12-2016 148
22113 Binário, 0 03-12-2016 9 00:00:13
22112 Straights, 7 03-12-2016 26 00:02:27
22111 Futoshiki, 4 03-12-2016 14 00:01:26
22110 Kalkuldoku, 4 03-12-2016 9 00:01:05
22109 Kakuro, 4 03-12-2016 68 00:13:51
22108 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Gattai Near-2 03-12-2016 121 00:40:37
22107 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 03-12-2016 62 00:23:35
22106 Binário, 0 02-12-2016 18 00:00:37
22105 Straights, 8 02-12-2016 37 00:05:04
22104 Futoshiki, 16 02-12-2016 209 04:58:41
22103 Kalkuldoku, 5 02-12-2016 15 00:02:20
22102 Kakuro, 3 02-12-2016 52 00:08:49
22101 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Flower-4 02-12-2016 150 00:29:41
22100 Sudoku, Blocos Rectangulares 6 02-12-2016 28 00:03:34
22099 Binário, 6 01-12-2016 87 00:11:56
22098 Straights, 6 01-12-2016 15 00:00:35
22097 Futoshiki, 4 01-12-2016 15 00:00:51
22096 Kalkuldoku, 5 01-12-2016 14 00:01:24
22095 Kakuro, 5 01-12-2016 72 00:11:05
22094 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Double-Doku 01-12-2016 104 00:26:36
22093 Sudoku, Blocos Rectangulares 15 01-12-2016 143
22092 Binário, 3 30-11-2016 56 00:02:39
22091 Straights, 8 30-11-2016 35 00:03:56
22090 Futoshiki, 15 30-11-2016 191 02:45:31
22089 Kalkuldoku, 9 30-11-2016 45 00:14:26
22088 Kakuro, 3 30-11-2016 40 00:06:28
22087 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Sensei 30-11-2016 112 00:29:36
22086 Sudoku, Blocos Rectangulares 4 30-11-2016 11 00:00:21
22085 Binário, 4 29-11-2016 97 00:08:39
22084 Straights, 8 29-11-2016 28 00:01:43
22083 Futoshiki, 4 29-11-2016 15 00:00:58
22082 Kalkuldoku, 5 29-11-2016 13 00:01:30
22081 Kakuro, 6 29-11-2016 82 00:15:34
22080 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Wing-3 29-11-2016 171 00:50:27
22079 Sudoku, Blocos Rectangulares 6 29-11-2016 28 00:03:27
22078 Binário, 1 28-11-2016 40 00:02:48
22077 Straights, 6 28-11-2016 21 00:01:21
22076 Futoshiki, 4 28-11-2016 15 00:00:51
22075 Kalkuldoku, 5 28-11-2016 14 00:01:15
22074 Kakuro, 4 28-11-2016 55 00:13:45
22073 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 Flower-4 28-11-2016 153 00:33:53
22072 Sudoku, Blocos Rectangulares 9 28-11-2016 56 00:11:43