Santa's Hat

ID :11506
Autor :kayton
Data :06-12-2012
Pontos :151
Popularidade :49,81%
Solucionadores :2127
Tempo Médio :00:01:00
Seu Tempo :
Tamanho :(3+5)x(7+3)x3
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.