Sherlock Holmes

ID :11792
Autor :kayton
Data :17-03-2013
Pontos :2.573
Popularidade :80,69%
Solucionadores :764
Tempo Médio :00:12:11
Seu Tempo :
Tamanho :(13+27)x(35+10)x2
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.