Chess

ID :8764
Autor :kikiki
Data :17-10-2010
Pontos :25.446
Popularidade :81,37%
Solucionadores :254
Tempo Médio :01:06:31
Seu Tempo :
Tamanho :(26+19)x(24+25)x2
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.