Clown

ID :8774
Autor :kikiki
Data :27-10-2010
Pontos :181.674
Popularidade :63,94%
Solucionadores :221
Tempo Médio :02:02:55
Seu Tempo :
Tamanho :(35+13)x(30+19)x4
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.