Chess

ID :8775
Autor :kikiki
Data :27-10-2010
Pontos :21.305
Popularidade :69,93%
Solucionadores :402
Tempo Médio :00:36:42
Seu Tempo :
Tamanho :(20+16)x(26+20)x2
Cores :
Votar: Sign In to vote on puzzles.